Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

32 miljoner till jämställdhetsforskning

Regeringen satsar 32 miljoner kronor på forskning om praktiskt jämställdhetsarbete i offentlig sektor, näringsliv och högre utbildning.

- Den här forskningen kommer ge oss kunskap och verktyg som bidrar till ett mer jämställt samhälle, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.


Jämställdhet är en fråga om demokrati och rättvisa, men det är även en fråga om kvalitet och hur vi i dagens samhälle väljer att förvalta våra mänskliga resurser. Jämställda villkor inom universitet och högskola är en strategisk framtidsfråga för Sveriges ställning som forskningsnation och för att skapa så goda förutsättningar för innovation som möjligt.


Jämställda villkor inom offentlig sektor, näringsliv och akademi handlar om hur en arbetsorganisation och dess villkor ser ut. Det handlar också om hur medborgaren, brukaren, kunden eller studenten påverkas av verksamheten. Utveckling och framsteg inom området genom ökad kunskap från forskning av hög vetenskaplig kvalitet och relevans för verksamheterna är nödvändigt för att kunna uppnå jämställdhetspolitikens mål.


I regleringsbrevet för 2013 får Vinnova, Verket för innovationssystem, fördela 12 miljoner 2013 och 20 miljoner 2014 till forskning inom olika vetenskapliga discipliner och som är av högsta vetenskapliga kvalitet och som bedöms bidra till utveckling och framsteg för praktiskt jämställdhetsarbete inom universitet och högskola, näringsliv och offentlig sektor.


Kontakt

Yoav Bartal
Pressekreterare hos Nyamko Sabuni
work 08-405 10 00