Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

108 miljoner kronor till barnomsorg på kvällar, nätter och helger

Regeringen satsar sammanlagt 108,5 miljoner kronor under åren 2013-2016 för att öka tillgången till omsorg på obekväm arbetstid. 15,5 miljoner kronor avsätts redan under 2013 och 31 miljoner kronor per år under 2014-2016.

I ett modernt samhälle ska det gå att förena föräldraskap och förvärvsarbete. Möjlighet till omsorg för barn under s.k. obekväm arbetstid är särskilt viktigt för ensamstående föräldrar. I dag får ca 4 550 barn omsorg på kvällar, nätter och helger.


I den nya skollagen som började gälla 2011 förtydligas att kommuner ska sträva efter att erbjuda omsorg på obekväm arbetstid. Sedan dess har antalet kommuner som erbjuder omsorg på obekväm arbetstid ökat något och även antalet inskrivna barn. Detta är en positiv utveckling som regeringen nu vill uppmuntra.


Regeringen har nu beslutat om en förordning om statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds som träder i kraft den 1 januari 2013. Skolverket kommer att hantera ansökningar och utbetalning av statsbidraget enligt denna förordning. En förutsättning för att få statsbidrag kommer vara att sådan omsorg erbjuds i en omfattning om minst 30 timmar per barn och månad.


Kontakt

Yoav Bartal
Pressekreterare hos Nyamko Sabuni
work 08-405 10 00