Riksrevisionens rapport om statens roll på spelmarknaden

Skr. 2012/13:52

Utgiven:
28 december 2012

Typ:
Skrivelse

Avsändare:
Finansdepartementet

Sammanfattning

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Staten på spelmarknaden - når man målen? (RiR 2012:15). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som har vidtagits eller avses att vidtas med anledning av rapporten.