Uppdrag att främja initiativ att ta fram regionala och lokala digitala agendor

N2011/7515/ITP

Utgiven:
11 januari 2012

Typ:
Regeringsuppdrag

Avsändare:
Näringsdepartementet

Sammanfattning

Regeringen uppdrar åt Länsstyrelsen i Örebro län att främja regionala och lokala initiativ att ta fram regionala och lokala digitala agendor i enlighet med vad som anges i beslutet.