Kommenterad dagordning konkurrenskraftsrådets möte den 20 februari

Utgiven:
15 februari 2012

Typ:
Kommenterade dagordningar inför EU:s ministerrådsmöten

Avsändare:
Näringsdepartementet

Sammanfattning

Kommenterad dagordning inför konkurrenskraftsrådets möte den 20 februari 2012