Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Anna-Karin Hatt välkomnar Örebro läns stora engagemang för en digital agenda

I närvaro av it- och energiminister Anna-Karin Hatt undertecknade Länsstyrelsen, Regionförbundet och Landstinget i Örebro län idag en gemensam avsiktsförklaring om det fortsatta arbetet för en regional digital agenda.

I samband med att it- och energiminister Anna-Karin Hatt idag startar sin digitala agenda turné i Örebro, lanseras också ett signatärskap där län och regioner kan underteckna en avsiktsförklaring om att de ställer sig bakom det it-politiska målet om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, liksom att de har för avsikt att ta fram en regional digital agenda i bred samverkan med olika samhällsaktörer.


- Det är glädjande att den digitala agendan i Örebro län får en bred förankring hos länsstyrelsen, regionförbundet och landstinget. Jag hoppas att det ska inspirera fler län att göra motsvarande så att vi tillsammans kan sätta it i människans tjänst, säger it- och energiministern Anna-Karin Hatt.


Örebro är första stoppet på it- och energiministern Anna-Karin Hatts regionala turné som kommer att pågå under första halvåret 2012. Syftet med turnén är att uppmärksamma de län och regioner som påbörjat ett arbete med att ta fram en egen regional agenda. Nästa stopp blir Malmö i februari.


Kontakt

Jonas Johansson
Pressekreterare hos Anna-Karin Hatt
Christina Henryson
Departementssekreterare
Enheten för IT-politik
072-711 96 43