Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Sverige med och arrangerar VM i energieffektivitet

Den 1 februari går startskottet för "VM i energieffektivitet". Världens mest energisnåla platt-tv ska utses och tilldelas priset "SEAD Global Efficiency Awards". Sverige har varit aktivt i förberedelserna och till hösten är vi med och utser vinnaren.

- Att främja energieffektivare produkter är viktigt. Det handlar om att använda energisnål, klimatsmart teknik för att minska vår påverkan på klimatet, men också om att utveckla energisnålare produkter så att vi som konsumenter kan få kontroll på våra energikostnader. Tävlingen är ett sätt att uppmuntra teknikutvecklingen på marknaden, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Tävlingen 2012 Television Award Competition är initierad av det internationella samarbetet Super-Efficient Equipment and Appliance Deployment (SEAD)vars mål är att bidra till att påskynda utvecklingen och spridningen av energieffektiv teknik globalt. Sverige har sedan samarbetet lanserades 2010 av USA:s energiminister Steven Chu deltagit aktivt i samarbetet.

-Det blir spännande att följa de nomineringar som kommer in under våren, och slutligen få vara med och utse en vinnare till hösten. Att kunna säga att man är världsmästare i energieffektivitet kommer vara viktigt för den tillverkare som vinner priset, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Tv-apparater står idag för mellan 6-8 procent av hushållens energianvändning. Teknikutvecklingen på området har gått fort, något som inte minst visas av Energimyndighetens tester. En energisnål 40 tums tv kan idag dra 70kWh per år vilket är att jämföra med en i samma storlek 2008 som då kunde dra 500kWh per år. Men trots att utvecklingen gått snabbt framåt skiljer energiåtgången stort mellan de tv-apparater som idag finns på marknaden.

Tävlingen är öppen mellan 1 februari och 31 maj och vinnare utses i början av hösten. I tävlingen finns tre kategorier (stor, mellan, liten) och fyra regioner (Australien, Europa, Indien och Nordamerika). Inom varje kategori ska man slutligen utse världens energieffektivaste platt-tv.

Mer information om tävlingen och hur man ansöker finns på: http://superefficient.org/en/Activities/~/media/Files/SEAD%202012%20Television%20Awards%20FAQs.pdf


Kontakt

Jonas Johansson
Pressekreterare hos Anna-Karin Hatt