Humanitära insatser i Syrien

Den humanitära situationen i Syrien och i angränsande länder har förvärrats och är mycket allvarlig. FN beräknar att 6,8 miljoner människor är i behov av humanitär hjälp inne i Syrien, och säkerhetsläget försvårar för humanitära aktörer att nå fram med hjälp. Enligt FN dör i genomsnitt 5000 människor varje månad som en följd av konflikten i Syrien. Konflikten är inne på sitt tredje år och har fått enorma humanitära konsekvenser.

Enligt FN:s flyktingorgan finns det nu 2 miljoner flyktingar i regionen utöver de 4,2 miljoner internflyktingar som finns kvar inne i Syrien. En sådan enorm flyktingström har inte setts sedan folkmordet i Rwanda för nästan tjugo år sedan, enligt FN. Grannländerna axlar en stor utmaning i att ta emot dessa flyktingströmmar. Bara i Libanon finns 700 000 registrerade flyktingar. Turkiet och Jordanien har tillsammans tagit emot nästan en miljon flyktingar från Syrien. Även Irak har tagit emot ett stort antal flyktingar. I slutet av augusti gick drygt 40 000 flyktingar över gränsen in till Irak på mindre än en vecka.

De stora humanitära behoven är främst skydd, tillgång till sjukvård, mat, vatten, andra livsmedel, bränsle och utbildning. Det rapporteras om övergrepp mot de mänskliga rättigheterna, krigsbrott och brott mot mänskligheten i samband med stridigheterna. Det är civilbefolkningen som drabbas hårdast. Konflikten har pressat upp priserna samtidigt som arbetslösheten och inflationen ökat, vilket ytterligare ökar sårbarheten hos befolkningen. Särskilt svårt är det i de nordöstra delarna av landet där bristen på mat och andra nödvändiga varor lett till kraftiga prishöjningar. Behoven är inte bara enorma inne i Syrien, utan även för majoriteten av de flyktingar som befinner sig i grannländerna. Syriens grannländer har drabbats hårt av krisen i Syrien. Majoriteten i flyktinglägren i Syriens grannländer utgörs av kvinnor och barn.

FN och partnerorganisationer bedriver omfattande insatser i Syrien. Krisen graderas till en nivå-3 kris, vilket är den allvarligaste nivån för en humanitär kris, och innebär att FN:s humanitära organisationer skjuter till mer resurser och trappar upp responsen. FN:s organ för humanitär samordning, OCHA och FN:s flyktingorgan UNHCR presenterade i början av juni en uppdaterad version av behovsappellerna för den humanitära krisen i och omkring Syrien. Sammanlagt efterfrågar FN omkring 5 miljarder dollar för 2013 från givarländerna, vilket är den största appellen i humanitär historia.

Det humanitära tillträdet förblir en utmaning. Såväl FN:s humanitära samordningsorgan OCHA, flyktingorganet UNHCR och Internationella Rödakorskommittén rapporterar om problem med att nå ut till nödställda, främst på grund av säkerhetsläget och restriktioner. Sedan oroligheterna inleddes har 20 volontärer från syriska röda korset och 11 FN-anställda dödats. Trots det pågår insatser både i regeringskontrollerade områdena och områden bortom regeringens kontroll som syftar till att tillgodose omedelbara behov som mat, medicin och sjukvård samt att mer långsiktiga behov som renovering eller uppbyggnad av skolor.

Sveriges humanitära bidrag

Sverige reagerade snabbt på den uppkomna situationen och var redan 2011 en av de största givarna. Hittills för 2013 har Sverige bidragit med 406 miljoner kronor till insatser för att hantera den humanitära krisen såväl i Syrien som i dess grannländer. Därtill kommer de stora oöronmärkta bidrag som Sverige ger till FN:s humanitära organ och Internationella rödakorsrörelsen.

Det svenska humanitära stödet inriktar sig på skydd för civilbefolkning, vatten och sanitet, hälsovård, livsmedelsstöd och stöd till utsatta grupper som till exempal barn.

Vidare syftar Sveriges stöd till att stärka kvinnor och barns mycket utsatta roll i Syrien och i flyktingläger i grannländerna. Det svenska stödet går genom etablerade humanitära partners som FN-organisationer, Internationella rödakorsrörelsen och internationella enskilda organisationer.