Den humanitära situationen i Syrien

Konfliken är nu inne på sitt fjärde år och FN graderar den humanitära situationen till nivå 3, vilket är den allvarligaste nivån för en humanitär kris. Det humanitära tillträdet förblir en utmaning och Sverige driver hårt för ökat tillträde för de humanitära aktörerna som främst begränsas av den syriska regimen. I februari 2014 antog FNs säkerhetsråd en resolution om den humanitära situationen i Syrien.

Rapporter om övergrepp mot de mänskliga rättigheterna och krigsbrott i samband med stridigheterna inkommer i oförminskad takt. FN beskriver flyktingströmmen som den största sedan folkmorden i Rwanda för tjugo år sedan. Civilbefolkningen drabbas hårt på flera sätt. Sjukhus har blivit beskjutna, våld mot civila och ökande undernäringsfall i regionen visar på den humanitära krisen. Konflikten pressar upp priserna på varor i Syrien samtidigt som arbetslösheten och inflationen ökar. De humanitära behoven i Syrien är enorma men även hos de flyktingar som befinner sig i grannländerna. Dessa utgör till stor del av kvinnor och barn. De syriska flyktingarna i Libanon motsvarade i början av 2014 omkring en fjärdedel av befolkningen i Libanon. De humanitära behoven i regionen handlar främst om skydd av civila, tillgång till sjukvård, mat och rent vatten.

Sveriges humanitära bidrag

Sverige reagerade snabbt på den upptrappande krisen och var redan 2011 en av de större givarna. Under 2013 bidrog Sverige med omkring 498 miljoner kronor till insatserna för att hantera den humanitära krisen såväl i Syrien som i dess grannländer. Därtill kommer de stora icke öronmärkta bidrag som Sverige ger till FNs humanitära organ och internationella rödakorsetkommittén.

Det svenska humanitära stödet inriktar sig på skydd av civila, vatten och sanitet, hälsovård samt livsmedelsstöd. Vidare syftar Sveriges stöd till att stärka kvinnor och barns mycket utsatta roll i Syrien och i flyktingläger i grannländerna. Det svenska stödet kanaliseras genom etablerade humanitära partners som FN-organisationer, Internationella rödakorsetkommittén och internationella enskilda organisationer.