Den humanitära situationen i DR Kongo

De östra delarna har länge präglats av konflikter vilket bidragit till en omfattande humanitär kris och låg motståndskraft för att hantera återkommande kriser. Sexuellt och könsbaserat våld är utbrett även utanför konfliktområdena.

Den humanitära krisen i Demokratiska republiken Kongo är en av världens största och mest utdragna kriser. Väpnade grupper anklagas för övergrepp mot civila, plundring, rekrytering av barnsoldater och sexuellt och könsbaserat våld. Våld mot humanitära aktörer och svårigheter att föra dialog med väpnade grupper i ständigt skiftande allianser försvårar det humanitära arbetet i landet.

I de konfliktdrabbade delarna av landet drivs människor på flykt och möjligheten att upprätthålla jordbruket är svårt. Matosäkerheten är stor i hela landet på grund av isolering, extrem fattigdom och avsaknad av social infrastruktur. De humanitära behoven är stora och innefattar bland annat av brist på mat, vatten och sanitet, skydd av civila, och hälsovård. Sjukdomsepidemier är utbredda i hela landet och mödra- och barndödligheten är fortsatt hög.

Sverige humanitära bidrag

Sverige har gett humanitärt stöd till Demokratiska republiken Kongo sedan 1994. Det svenska stödet uppgick till 272 miljoner kronor 2013. Stödet kanaliseras bland annat genom Internationella Röda Korset, FN, enskilda organisationer samt till FN:s gemensamma humanitära landfond i DRK. Stödet går till insatser inom områden som livsmedel, skydd, sjukvård, utbildning, vatten- och sanitet samt program för att minska riskerna för sexuellt och könsbaserat våld. Synergier med det omfattande utvecklingsbiståndet eftersträvas.