Den humanitära situationen i Demokratiska Republiken Kongo

Den humanitära situationen i DRK förvärrades kraftigt under 2012 och 2013, och behoven har förblivit omfattande under 2013. Sammanlagt befinner sig 2,7 miljoner människor på flykt i landet. Bara i Norra Kivuprovinsen finns 967 050 internflyktingar.

De humanitära behoven i DRK är omfattande, inte minst vad gäller livsmedel och skydd för civilbefolkningen. Sedan strider mellan regeringsstyrkor och rebellgruppen M23 utbröt i östra DRK under hösten 2012 är den kongolesiska befolkningen i ökad grad utsatt för övergrepp och i behov av akut humanitärt stöd.

Strider mellan rebellgruppen Mai Mai Gédéon och regeringsarmén i regionen Katanga har även bidragit till antalet fördrivna och ökade humanitära behov. Frånvaron av såväl FN-styrkan MONUSCO som humanitära aktörer i Katanga har bidragit till att befolkningen där är extremt utsatt.

Det råder fortsatt stor instabilitet i Sydkivu med strider mellan bland annat regeringsarmén och grupper såsom Raia Mutomboki. Instabiliteten, med väpnade gruppers skriftande kontroll över områden, medför stora svårigheter för humanitära aktörer att få tillträde till många utsatta.

Instabiliteten i Centralafrikanska republiken har haft effekter på norra delarna av DR Kongo, dit 42 000 flyktingar sökt skydd. Utöver direkta humanitära behov för flyktingarna har detta skapat stora påfrestningar på redan utsatta samhällen.

Den förvärrade situationen har minskat civilbefolkningens motståndskraft gentemot chocker, vilket bland annat har visat sig genom att många internflyktingar söker sig till internflyktingläger för att få skydd. De familjer som tidigare agerat värdfamiljer åt internflyktingarna har minskad kapacitet att stödja utsatta.

Under striderna mellan regeringsstyrkor och M23 under hösten 2012 tvingades flera internationella hjälporganisationer att göra uppehåll i sitt arbete i östra DRK. Striderna påverkade också redan existerande flyktingläger. Humanitära nyckelaktörer har efter striderna kunnat återvända och återuppta grundläggande humanitär verksamhet i drabbade områden, vilket bedöms ha avstyrt allvarliga humanitära konsekvenser men instabiliteten är fortsatt stor. Omfattande humanitära behov kvarstår, och återvändandet av internflyktingar går långsamt.

Trots svårigheten för humanitära aktörer att verka i landets östra delar på grund av säkerhetsläget bedöms den humanitära responsen vara relativt god i landet. Det humanitära samfundet i DRK är stort och väletablerat, och innefattar ca 120 internationella organisationer, nästan 500 nationella organisationer och 20 givarländer.

Sveriges bidrag

Det svenska stödet har hittills uppgått till 272 miljoner kronor 2013 och kanaliseras genom över tio olika humanitära partners. Stödet går bland annat till Internationella Röda Korset, FN, enskilda organisationer samt till FN:s gemensamma humanitära landfond i DRK. Stödet går till insatser inom områden som livsmedel, skydd, sjukvård, utbildning, vatten- och sanitet samt program för att minimera riskerna för könsrelaterat våld.

Biståndsminister Gunilla Carlsson besökte DRK i början av 2013 för att visa Sveriges engagemang i regionen. Under besöket mötte minister Carlsson bland andra regeringsföreträdare och humanitära organisationer för att diskutera de humanitära utmaningarna i landet.