Den humanitära situationen i Jemen

Trots en pågående demokratiseringsprocess fortsätter våldsamheterna och säkerhetsläget i landet fortsatt instabilt. Läget har genererat stora flyktingströmningar och antalet människor i behov av humanitärt stöd är fortsatt stort.

Jemen är det fattigaste landet i Mellanöstern och tillhör enligt FN gruppen "minst utvecklade länder" med en förhållandevis låg social och ekonomisk utveckling. Hälften av befolkningen lever under fattigdomsstrecket. Den humanitära situationen har varit mycket ansträngd under en lång tid och det humanitära tillträdet förblir problematiskt i hela landet på grund av stamkonflikter, naturkatastrofer och terrorism. Utöver den komplicerade humanitära situationen i landet på grund av interna konflikter finns en stor grupp flyktingar från Afrikas horn i Jemen. De humanitära behoven i Jemen är omfattande och innefattar bland annat mat och tillgång till hälsovård. Samtidigt är vattenbrisen i landet kritisk och skyddsbehoven är omfattande. Barnsoldater rapporteras även rekryteras av flera stridande parter. Sexuellt och könsbaserat våld är ett utbrett problem.

Sverige humanitära bidrag

Under 2013 bidrog Sverige med omkring 119 miljoner kronor i humanitärt stöd. Det svenska stödet har kanaliserats genom FN och internationella enskilda organisationer. Huvuddelen av stödet fokuseras på insatser för att minska hungern men även till vatten och sannitet för flyktingar i landet. Sverige bidrar även genom sekunderingar av svenska experter från Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB). Utöver detta bidrar Sverige med kärnstöd till flera humanitära organisationer med betydande operationer i landet.