Intervju med Sveriges ambassadör i Thailand

Många svenskar bor i Thailand eller besöker Thailand varje år. Har ni en uppfattning om hur många svenskar det handlar om?

Klas Molin, Sveriges ambassadör i Thailand. Foto: Johan Oedmann Klas Molin, Sveriges ambassadör i Thailand. Foto: Johan Oedmann

Omkring 400.000 svenskar besöker Thailand årligen. Till detta kommer de upp till 10.000 svenskar som beräknas vara bosatta i landet.

Om man är på väg till Thailand som turist är det något som är speciellt bra att känna till om landet?

För det första en så självklar sak som att det naturligtvis är thailändska lagar som gäller i landet, även för utländska besökare. Thailand har som bekant en mycket sträng narkotikalagstiftning. En annan grundläggande sak är att det faktiskt är vänstertrafik i Thailand. Ovana i trafiken, och kanske ibland även ouppmärksamhet, orsakar lätt incidenter, inte minst när turister hyr till exempel motorcykel. En annan sak som är viktig att känna till är att man alltid skall kunna identifiera sig. Vanligtvis brukar en fotokopia av passet räcka. Att bära med sig en kopia i stället för själva passet minskar samtidigt risken att förlora det.

Vad är det vanligaste som svenskar råkar ut för i Thailand och behöver hjälp med av er på ambassaden?

Förlorade pass är, som nämnts, en vanlig anledning till att svenskar uppsöker ambassaden. Men långt allvarligare är trafikolyckorna, inte minst de med motorcyklar inblandade. De stränga narkotikalagarna skapar också en del ärenden med frihetsberövade svenskar. Till detta kommer de nödställda, det vill säga de som av olika anledningar saknar pengar till uppehälle och/eller hemresa. Här måste ambassaden som alltid försöka få fram namn på referenspersoner i Sverige som kan deponera pengar till den nödställde/a via UD. Det är heller inte helt ovanligt att personer stannar längre i landet än viseringen tillåter och därmed befinner sig olagligt i Thailand. En sådan så kallat "overstay" leder alltid till böter eller - om personen inte kan betala - till att personen tvingas sitta av böterna i häkte.

Ungefär hur många svenska resenärer är det som behöver hjälp av er varje år?

Varje år registreras över 300 konsulära ärenden vid ambassaden. Om man räknar med alla de som vänder sig till ambassaden, men vars frågor eller problem kan lösa utan att det blir ett ärende av det, är antalet långt högre.

Vad ska man göra för att minska risken för att råka illa ut på sin Thailandssemester?

Sunt förnuft och en giltig reseförsäkring brukar räcka långt.

Vilka tips vill ni ge till svenska resenärer som är i eller på väg till Thailand?

Använd sunt förnuft och kontrollera att en giltig reseförsäkring finns!