Gunilla Carlsson höll pressträff om den humanitära situationen i Syrien

Biståndsminister Gunilla Carlsson kallade i dag till en pressträff med anledning av den humanitära situationen i Syrien. I slutet av förra veckan besökte Gunilla Carlsson Turkiet där hon bland annat träffade representanter för den syriska oppositionen i Istanbul. Den allvarliga humanitära situationen i Syrien stod i fokus för pressträffen, liksom det svenska engagemanget i regionen.

Gunilla Carlsson under pressträffen. Foto: Jenny Häggmark/UD

- Det viktigaste just nu är att få våldet i Syrien att upphöra omedelbart, sade Gunilla Carlsson under pressträffen i dag. Situationen i Syrien fortsätter att förvärras och de humanitära behoven är stora inom flera områden. FN beräknar att mellan 100 000 och 200 000 syrier har fördrivits inom Syrien och att 40 000 har flytt till grannländer. De drabbade är i stort behov av sjukvård, mat och skydd.

FN:s flyktingorgan UNHCR har nyligen tagit fram en finansiell plan för stöd till syriska flyktingar i regionen. Planen uppgår till 84 miljoner US-dollar och omfattar flyktingar i Jordanien, Libanon, Turkiet och Irak. Inom kort kommer FN även att ta fram en finansiell plan för de humanitära behoven inne i Syrien. Planen beräknas uppgå till 135 miljoner US-dollar.

Sveriges humanitära stöd till Syrien uppgick under 2011 till drygt 56 miljoner kronor. I år uppgår stödet hittills till drygt 7 miljoner kronor. Sverige bereder just nu genom Sida ytterligare stöd som svar på FN:s
finansiella responsplaner.