Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Sverige satsar på nästa generation JAS Gripen

Sverige har nu kommit överens med Schweiz om anskaffning av nästa generations JAS Gripen.

I budgetpropositionen för 2013 kommer regeringen att föreslå att Försvarsmaktens anslag ökar med 300 miljoner kronor 2013 och 2014 och därefter 200 miljoner kronor årligen. Sammanlagt ger det en ökning av Försvarsmaktens anslag med drygt 2 miljarder över tio-årsperioden. Tillsammans med redan avsatta medel skapas utrymme för anskaffning av 40-60 nästa generations JAS Gripen för Sveriges del.


- Partnerskapet med Schweiz innebär att vi tillsammans kan anskaffa och driva ett kvalificerat stridsflygsystem till en lägre kostnad än vad vi hade tvingats betala om Sverige istället anskaffat ensam. Därmed säkrar vi en långsiktigt hållbar lösning för svenska försvaret och svensk industri, säger Karin Enström.


Bakgrund

Utvecklingen av Gripensystemet påbörjades genom Riksdagens beslut 1982 att anskaffa JAS 39 A/B och har därefter skett i flera steg. Dagens flygplansflotta utgörs i huvudsak av ca 100 st JAS 39 C/D. Stridsflygsystemet omfattar även beväpning, bassystem, ledningssystem, samt resurser för utbildning och underhåll. Enligt Försvarsmakten är systemet relevant - rent operativt och för att möta kraven - fram till 2020-2030.


Försvarsmakten har redovisat att nästa generations JAS Gripen är det stridsflygsystem som, minst till 2040, bäst tillgodoser Försvarsmaktens behov.


Kontakt

Henrik Hedberg
pressekreterare hos Karin Enström
work 08-405 25 15
cell 072-72 75 949
e-post till Henrik Hedberg