Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Den 9 december 2011 presenterade EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson den nationella handlingsplanen för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Handlingsplanen innehåller bland annat åtgärder för att öka kunskapen om våldsbejakande extremism, för att förebygga att individer ansluter sig till våldsbejakande extremistgrupper och för att underlätta avhopp för de som redan anslutit sig till sådana grupper. Vidare innehåller handlingsplanen åtgärder för att stärka strukturer för samverkan och åtgärder för att motverka grogrunderna för det ideologiskt motiverade våldet. Regeringen avser att genomföra åtgärderna under 2012-2014.

Läs mer om handlingsplanens inrikting och de olika åtgärderna i den underliggande strukturen.