Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

En nationell handlingsplanen för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism löper mellan 2012 och 2014.

Handlingsplanen innehåller bland annat åtgärder för att öka kunskapen om våldsbejakande extremism, för att förebygga att individer ansluter sig till våldsbejakande extremistgrupper och för att underlätta avhopp för de som redan anslutit sig till sådana grupper. Vidare innehåller handlingsplanen åtgärder för att stärka strukturer för samverkan och åtgärder för att motverka grogrunderna för det ideologiskt motiverade våldet.

Läs mer om handlingsplanens inrikting och de olika åtgärderna i den underliggande strukturen.