Förslag till bestämmelse om tillämpning av statsstödsregler i vissa fall av beslut om sändningsområde för närradio

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit in till Kulturdepartementet avseende Kulturdepartementets promemoria med förslag till bestämmelse om tillämpning av statsstödsregler i vissa fall av beslut om sändningsområde för närradio

Diarienummer: Ku2012/118/RFS

Sista svarsdatum för remissvaren är den 20 mars 2012.