Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Ewa Björling sätter fokus på tillväxtfrämjande åtgärder på EU:s inre marknad

Handelsminister Ewa Björling deltar den 20 februari i EU:s konkurrenskraftsråd i Bryssel. Björling kommer att diskutera flera av inremarknadsaktens (Single Market Act) förslag som alla syftar till att stärka Europas tillväxt och konkurrenskraft.

Inom ramen för inremarknadsakten kommer ministrarna att diskutera riskkapitalfonder och fonder för socialt entreprenörskap. Även kommissionens tillväxtrapport (Annual Growth Survey, AGS), smart reglering och redovisningsdirektivet kommer att diskuteras.

- EU:s inre marknad utgör en hörnsten i det europeiska samarbetet och är central för att skapa hållbar tillväxt, ökad konkurrenskraft, sysselsättning och välfärd i Europa. Regeringen fäster därför stor vikt vid en modern, effektiv och väl fungerande inre marknad. Regeringen stödjer därför ett snabbt genomförande av de tillväxtfrämjande åtgärderna i inremarknadsakten. I detta viktiga arbete är det positivt att konkurrenskraftsrådet håller samman arbetet, säger Ewa Björling.


Kontakt

Karin Nylund
Pressekreterare åt Ewa Björling
work 08-405 10 00