Friheten på nätet

Freedom on the Internet
Friheten på nätet är ett av de mest prioriterade områdena i svensk utrikespolitik. Foto: BEE FREE/PGrandicelli/Flickr (CC)

En av de stora globala framtidsfrågorna

Friheten och säkerheten på Internet är en av de stora globala framtidsfrågorna. Friheten på nätet är en prioritet för hela UD - genom utrikespolitiken, utvecklingspolitiken och handelspolitiken.

Grundläggande för Sverige är att de fri- och rättigheter som gäller offline också ska gälla online.

Nyheter om friheten på nätet