Hälsa, sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring

English

Detta finns inom ansvarsområdet

De olika ämnesområdena inom det övergripande ansvarsområdet Sjukvård, hälsa, sociala frågor, socialförsäkring innehåller nyheter om regeringens politiska initiativ eller beslut. De innehåller också gällande mål och regeringens prioriteringar inom området. Dessutom finns fakta om hur områdena fungerar i Sverige, EU och i övriga världen.