Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Arktiska rådet förhandlar i Stockholm

Den 28-29 mars, mitt i Stockholm Polar Week, möts närmare 180 representanter från Arktiska rådets medlemsländer, urfolk och arbetsgrupper i Stockholm. På dagordningen står ett av det svenska ordförandeskapets viktigaste uppdrag - att stärka Arktiska rådet.

- Under mötet i Stockholm hoppas vi kunna fatta ett antal viktiga beslut om regelverket för rådets blivande permanenta sekretariat i Tromsö, säger Sveriges Arktisambassadör Gustaf Lind.


För ett år sedan fattade också rådets medlemmar beslut om att utveckla en plan för att förbättra Arktiska rådets strategiska kommunikation. Ordförandeskapets förhoppning är att man ska enas om det förslag som ligger.


Deltagarna kommer också att få en rapport om det pågående arbetet i Arktiska rådets arbetsgrupper. Flera av arbetsgrupperna arbetar för närvarande med att identifiera områden i Arktis som är särskilt skyddsvärda ur ett integrerat perspektiv. En mer djupgående diskussion om hur Arktiska rådet går vidare med detta arbete förväntas vid nästkommande SAO-möte i november.


Senior Arctic Official-mötet (SAO) i Stockholm är det andra under svenskt ordförandeskap och avslutar förhandlingsrundan inom Arktiska rådet inför det kommande vice-ministermötet i maj. Gustaf Lind kommer att twittra under mötets gång i Stockholm (@saochair). Hashtagen som kommer användas under veckan är #polarweek.

Tid och plats

Journalister är välkomna till Naturhistoriska riksmuseets polarutställning för ett mingel tisdagen den 27 mars kl 17:30-21:00 för att träffa polarforskare och representanter från Arktiska rådets medlemsländer, urfolksorganisationer och arbetsgrupper. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth öppningstalar. Föranmälan krävs. Kontakta Linn Duvhammar på UD:s presstjänst: linn.duvhammar@foreign.ministry.se eller 0709-280855.

Journalister är också välkomna till öppnandet av SAO-mötet onsdag den 28 mars kl 09:00, Naturhistoriska museet, Stockholm. Ambassadör Gustaf Lind, representanter för urfolken i Arktis, och framstående Arktisforskare finns tillgängliga för intervjuer enligt överenskommelse. Föranmälan krävs. Kontakta Linn Duvhammar på UD:s presstjänst: linn.duvhammar@foreign.ministry.se eller 0709-280855.


Öppna föreläsningar och seminarier

Inom ramen för Stockholm Polar Week och i anslutning till Arktiska rådets SAO-möte håller Polarforskningssekretariatet sitt årliga Polarforum. Gemensamma seminarier, filmvisningar på Cosmonova och paneldebatter om de stora förändringar som sker i Arktis kommer att hållas dagligen och är öppna för allmänheten.


Vid seminariet Arktis idag och sen? diskuteras forskarnas syn på vad som bör prioriteras för att hantera och minska klimatförändringarna utifrån Arktiska rådets rapport Snow Water Ice and Permafrost in the Artic (SWIPA). Havsrättsfrågor, näringslivsutveckling i Arktis, hållbar utveckling och resiliens är andra teman som kommer att diskuteras. Se separat program för respektive seminarium.


Arktiska rådet

Arktiska rådet är ett forum för samråd och samarbete mellan regeringarna i de fem nordiska länderna, Kanada, Ryssland och USA, samt representanter för sex organisationer för urfolk i Arktis. Sverige är ordförande i Arktiska rådet och kommer att lämna över sitt ordförandeskap till Kanada i samband med utrikesministermötet i Kiruna i maj 2013.


Kontakt

Linn Duvhammar
Departementssekreterare
work + (0)8 405 23 32
cell + 46 (0)709 280 855
e-post till Linn Duvhammar
Paola Albornoz
Ämnessakkunnig, Utrikesdepartementet
work 08-405 21 62
cell 070-8275124
e-post till Paola Albornoz