Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Världens första hälsoambassadör utnämnd

Regeringen har utnämnt Anders Nordström till ambassadör med särskilt ansvar för Sveriges arbete för global hälsa.


Utnämningen är ett uttryck för hälsofrågorna central roll i Sveriges utvecklingssamarbete, säger biståndsminister Gunilla Carlsson i en kommentar till utnämningen.


- Jag önskar se att vi tar ett samlat grepp på hela Sveriges hälsobistånd för att se hur vi kan utveckla och förstärka det med målet att rädda ännu fler kvinnors och barns liv, säger biståndsministern.


Uppfyllandet av FN:s millennieutvecklingsmål spelar en central roll i svensk utvecklingspolitik. Arbete kring millennieutvecklingsmålen 4-6 kommer att vara särskilt relevant för hälsoambassadören.


Hälsoambassadören kommer att företräda Sverige i kontakter och dialog med internationella organisationer inom bl a FN-systemet, EU och de regionala utvecklingsbankerna, när utvecklingsrelaterade hälsofrågor står på dagordningen.


Anders Nordström sitter i dag i styrelserna för Globala Fonden för insatser mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM), den Globala Vaccinalliansen (GAVI), samt UNAIDS. Fortsatt samarbete med WHO är även centralt för arbetet.


Befattningen som ambassadör syftar till att stärka Sveriges kapacitet och möjligheter på såväl dialog- som förhandlingsområdet, i bilaterala och multilaterala sammanhang, men även i relation till den privata sektorn och det civila samhället som spelar centrala roller i det internationella hälsoarbetet.


Hälsoambassadören kommer att arbeta nära Sida och även med Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut.

Kort om Anders Nordström

Anders Nordström är läkare, utexaminerad från Karolinska Institutet och har arbetat för Röda korset, Sida och WHO i ledande befattningar.


Kontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare