Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Miljöminister Ek på OECDs miljöministermöte i Paris

OECDs miljöministrar möts den 29-30 mars 2012 i Paris under temat "Making green growth deliver". Miljöministermöten inom OECD sker var fjärde år och syftar framför allt till att styra OECD:s omfattande miljöarbete och ge politisk diskussion om miljöfrågor inom OECD-länderna. Miljöministern kommer att leda delar av mötet.

Ministrarna kommer under mötet att se över genomförandet av OECDs miljöstrategi som antogs 2001 (dessa diskussioner kommer miljöminister Lena Ek att leda), diskutera framtida prioriteringar för åtgärder och OECD:s bidrag till konferensen Rio+20 i juni. Dessutom kommer städernas roll för hållbar utveckling diskuteras liksom hur vetenskapen och miljöpolitiken kan bättre kopplas samman.


Inför mötet har OECD tagit fram en analys av utvecklingen av miljötillståndet fram till 2050 baserat på olika scenarier för samhällsutvecklingen " OECD Environmental Outlook to 2050: The Consequences of Inaction". Där konstateras att ytterligare försening av åtgärder för att minska miljöpåfrestningar kommer att innebära stora kostnader, underminera tillväxt och utveckling och riskerar leda till irreversibla och potentiellt katastrofala förändringar i framtiden. Samtidigt konstateras att en väl utformade politik kan vända trenden och trygga långsiktig ekonomisk tillväxt och välfärd för kommande generationer. Hur en sådan politik kan utformas blir huvuddiskussionen för mötet.


Kontakt

Erik Bratthall
Pressekreterare hos Lena Ek
work 08-405 10 00
cell 072-743 31 57
e-post till Erik Bratthall