Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Småföretagarna står inför en it-utmaning

Svenska småföretag använder it i mindre omfattning än större företag. Särskilt stor är skillnaden när det gäller de mer avancerade it-tjänsterna som används i relationen till företagens kunder och leverantörer. Det framgår av delbetänkandet Här finns mer att hämta - it-användningen i småföretag som överlämnades till it- och energiminister Anna-Karin Hatt på fredagen.

- Den nulägesbeskrivning som tecknas i delbetänkandet bekräftar bilden från tidigare undersökningar. Utredningens nästa steg är att se över vilka åtgärder som kan sättas in för att öka it-användningen bland småföretagen. En ökad digitalisering av småföretagen skulle kunna öppna många nya affärsmöjligheter, bidra till ökad effektivitet i de enskilda företagen och bidra till ökad tillväxt och ökad svensk konkurrenskraft, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.


Utredningen har identifierat bland annat brist på kompetens och brist på tid som två av de viktigaste skälen till varför man inte använder it i större utsträckning.


Utredaren Ingemar Fredriksson fortsätter nu sitt uppdrag och hans slutbetänkande kommer presenteras den 1 oktober 2012. Vid sidan av en kartläggning av de insatser som redan genomförs ska utredningen då lämna förslag på åtgärder för att öka småföretagens it-användning.


Kontakt

Jonas Johansson
Pressekreterare hos Anna-Karin Hatt