Tillämpning i fråga om Libyen av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Prop. 2011/12:128

Utgiven:
27 mars 2012

Typ:
Proposition

Avsändare:
Utrikesdepartementet

Sammanfattning

I propositionen begärs riksdagens godkännande av regeringens beslut att tillämpa lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner i fråga om Libyen. Regeringen har med stöd av beslutet utfärdat föreskrifter, bland annat om förbud mot import av krigsmateriel från Libyen, för att FN:s och EU:s sanktioner mot Libyen ska genomföras fullt ut.

Kommittédirektiv (0 st)
 
SOU, Ds m.m. (0 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)