Kultur, medier och idrott

English

Kultur

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

Medier

Målet för mediepolitiken är att stödja yttrandefrihet, mångfald, massmediernas oberoende och tillgänglighet samt att motverka skadliga inslag i massmedierna. Mediepolitiken omfattar bland annat radio och tv, dagspress, och film.

Idrott

Statens stöd till idrotten bedrivs ur ett barnrättsperspektiv och syftar till att stödja verksamhet som bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och idrott, göra det möjligt för alla människor att utöva idrott och motion och aktivt motverka dopning inom idrotten.

Ansvaret för idrottsfrågorna flyttar till Socialdepartementet den 1 januari 2015. Statsministern har den 14 oktober beslutat om så kallade §5-förordnanden, vilket innebär att idrottsärenden föredras av folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström men handläggs av Kulturdepartementet fram till den 1 januari 2015.

Logo Umeå 2014
Regeringen stödjer Umeå 2014 som är Europas kulturhuvudstad.

Senaste publikationer