Kultur, medier och idrott

English
Läsning och rörelse är en del av regeringens kultur- och idrottspolitik, och syftar till att skapa förutsättningar för ett skapande Sverige med växande människor. Att öka barn och ungas idrottande och rörelse är en av regeringens två prioriterade frågor. Den andra är att öka barn och ungas läsande.

Kultur

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. Foto: Jakob Fridholm, Johnér

Medier

Målet för mediepolitiken är att stödja yttrandefrihet, mångfald, massmediernas oberoende och tillgänglighet samt att motverka skadliga inslag i massmedierna. Mediepolitiken omfattar bland annat radio och tv, dagspress, och film.Foto: Johnér Bildbyrå AB

Idrott

Statens stöd till idrotten bedrivs ur ett barnrätts-perspektiv och syftar till att stödja verksamhet som bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och idrott, göra det möjligt för alla människor att utöva idrott och motion och aktivt motverka dopning inom idrotten. Foto: Corbis, Johnér

Detta har regeringen gjort under mandatperioden.
LEK LÄS LUST - ett magasin om två för Kulturdepartementet prioriterade frågor: läsning och rörelse bland barn och unga.
Logo Umeå 2014
Regeringen stödjer Umeå 2014 som är Europas kulturhuvudstad.

Senaste publikationer