Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Ökad innovationsupphandling för framtidens samhällslösningar och affärsidéer

Regeringen har idag fattat beslut att ge Trafikverket, Energimyndigheten och Vinnova i uppdrag att arbeta med så kallad innovationsupphandling. Syftet med beslutet är att myndigheterna genom att använda upphandling som ett verktyg, ska bidra till att stärka svensk innovationskraft framåt. De nya uppdragen kompletterar regeringens tidigare satsning på innovationsupphandling.

- Idag uppgår offentlig upphandling till ca 500 miljarder kronor per år. Kan vi använda dessa medel på ett sätt som både främjar Sveriges innovations- och konkurrenskraft samtidigt som skattebetalarnas pengar används effektivt till att lösa morgondagens samhällsutmaningar så är det väldigt positivt, säger näringsminister Annie Lööf.


Energimyndigheten och Vinnova ska tillsammans med berörda aktörer inleda ett arbete med innovationsupphandling som kan driva på nya och bättre miljölösningar inom angelägna områden, där transporter är ett. Satsningen är en del av regeringens miljöteknikstrategi och omfattar 30 miljoner kronor fram till 2014.


-Klimatfrågan är en av mänsklighetens största utmaningar. Den tuffaste delen är att ställa om våra transporter. Idag utgör den förnybara energin inom transportsektorn knappt 10 procent medan resten är fossilt, klimatskadligt och ändligt. Omställningen kräver ny teknik och innovationsupphandling kan vara ett avgörande steg för att ge nya lösningar en knuff ut på marknaden, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.


- Trafikverket är en stor aktör inom offentlig upphandling. Nu får de i uppdrag att analysera hur de kan använda sig av innovationsupphandling för att driva på utvecklingen av effektivare processer och ny teknik samt även prova detta praktiskt vilket jag hoppas kommer ge effekt, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.


Satsningen är ett led i arbetet med att steg för steg förbättra innovationsklimatet i Sverige och ligger i linje med det pågående arbetet med att ta fram en nationell innovationsstrategi.


Kontakt

Johanna Martin
Presschef hos Annie Lööf
Caroline Karlsson
Pressekreterare hos Catharina Elmsäter-Svärd
work 08-405 10 00
Jonas Johansson
Pressekreterare hos Anna-Karin Hatt