Karin Enström

Försvarsminister
Försvarsdepartementet

"Vi befinner oss i början av en omfattande och nödvändig försvarsreform. Syftet är att skapa ett modernt försvar som är redo att användas. Vi ska kunna försvara Sverige mot de hot som finns i vår omvärld idag. Försvarsmakten ska också kunna anpassas efter nya hot i en förändrad omvärld."

"Kvalificerad personal, välövade förband, förmåga att ge och ta stöd, ändamålsenlig utrustning och ett professionellt ledarskap är avgörande för att kunna hantera dagens och framtidens insatsmiljöer."

"Ett tryggt samhälle handlar också om att få landets samlade resurser att verka på ett så effektivt sätt som möjligt. Om att förebygga, motstå och hantera allvarliga olyckor och kriser."

Kontakta Karin Enström

Karin Enström Försvarsdepartementet
work Jakobsgatan 9 postal 103 33 Stockholm
Mer kontaktinformation
Henrik Hedberg pressekreterare hos Karin Enström
Telefon work 08-405 25 15
Mobiltelefon cell 072-72 75 949