Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet 2013

#norden2013 för det svenska ordförandeskapet
#nordensk för Nordiska rådet