Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Helena Jäderblom utsedd till domare i Europadomstolen

Europarådets parlamentariska församling utsåg igår, 26 juni, justitierådet i Högsta förvaltningsdomstolen Helena Jäderblom till ledamot av den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen). Hon tillträder under hösten 2012 för en mandatperiod om nio år. Helena Jäderblom efterträder Elisabet Fura, som tillträdde som chefsjustitieombudsman den 1 juni 2012.

Europadomstolens ledamöter väljs av Europarådets parlamentariska församling från en lista med tre kandidater för varje land, vilka nomineras av konventionsstaternas regeringar och presenteras i bokstavsordning. Regeringen nominerade i april 2012 följande kandidater för val till ledamot av Europadomstolen: Justitierådet i Högsta förvaltningsdomstolen Helena Jäderblom, lagmannen vid Göteborgs tingsrätt Stefan Strömberg och presidenten vid Kammarrätten i Göteborg Margareta Åberg.


Helena Jäderblom är justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen sedan 2011. Hon var dessförinnan chefsrådman i Länsrätten i Stockholm under åren 2005-2007 och lagman i Kammarrätten i Stockholm under åren 2007-2011. Mellan 1994 och 2005 arbetade hon i Justitiedepartementet med bl.a. grundlagsfrågor och mänskliga rättigheter. Hon representerade under denna period Sverige i flera kommittéer inom Europarådet.


Helena Jäderblom har haft flera uppdrag som utredare och sakkunnig inom olika rättsområden. Hon har vidare, på uppdrag av Europarådet, deltagit som expert i lagstiftningsprojekt i flera länder i Central- och Östeuropa.


Kontakt

Jessica Sjöstrand
Kansliråd
08-405 58 35
jessica.sjostrand@foreign.ministry.se