En enklare vardag för företagare

Foto: Anna-Karin Nyman/Regeringskansliet

De flesta företagare vill lägga mindre tid på administration, pappersarbete och väntetider. De vill också att det ska vara lättare att ha kontakt med olika myndigheter.

Jämfört med de flesta andra länder ligger Sverige långt fram i arbetet med att förenkla för företagare. Men det kan bli ännu bättre. För att Sverige ska fortsätta vara konkurrenskraftigt har vi i regeringen sedan 2006, under temat Förenkla för företagen, tagit initiativ till flera projekt som ska göra livet lättare för företagare.

Målet är att företagare ska spara tid och pengar, men också att minska den där "onödiga irritationen". När det blir enklare att vara företagare sänks också trösklarna för att fler ska ta steget att förverkliga sin dröm. Vi vill se fler välfärdshjältar och jobbskapare i Sverige.

Nu är det dags att ta nästa steg i arbetet för att nå en märkbar positiv förändring i företagens vardag.

Annie Lööf

Näringsminister

Förenkla för företagen: fem fokusområden

Från och med år 2011 och de närmaste åren fokuserar regeringen på följande fem huvudområden:

  1. Sänkta kostnader för företagen
  2. Minskat och förenklat uppgiftslämnande
  3. Förenklade myndighetskontakter på läns- och kommunal nivå
  4. Uppföljning av förenklingsförslag från näringslivet
  5. Bättre konsekvensutredningar

Förenklingsjakten

För att verkligen hitta förbättringar inom de fem huvudområdena startar regeringen, via Tillväxtverket, ett projekt som kallas Förenklingsjakten. Syftet är att utgå från företagens vardag i förenklingsarbetet.

I Sverige startas Förenklingsjakten inom ett antal branscher där företag har god tillväxtvilja men upplever att lagar och myndighetsregler hindrar dem från att växa. De fyra branscherna är hotell och restaurang, transport, handel och tillverkningsindustrin.

Förenklingsdagen

Sedan 2009 anordnar Näringsdepartementet Förenklingsdagen. Det är en dag för dialog, kunskapsutbyte och inspiration för aktörer som arbetar med att förenkla för företagen.