Miljödepartementet i Almedalen 2013

Tillsammans med Länsstyrelsen Gotland, Stockholm Resilience Centre och Human Quest Initiative stod Miljödepartementet värd för en heldag med seminarier som alla fokuserade på välfärd inom planetens ramar. Miljödepartementet arrangerade två av dagens seminarier.

Från vänster: Nina Ekelund Stockholm Resilience Centre, Mattias Johansson Miljödepartementet, miljöminister Lena Ek, professor Johan Rockström, landshövding Cecilia Schelin Seidegård. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Allt mellan himmel och hav - smarta miljölösningar för luft och hav

Miljödepartementets seminarium inleddes med att sätta frågan i ett sammanhang där såväl forskningsinsatser som regeringens politik för luftkvalitet och havsmiljön togs upp. Därefter följde en paneldiskusison med bland annat goda exempel på satsningar inom miljöteknik och på fördelar med smarta åtgärder för luft och hav togs upp.

Block 1: Sätta frågan i ett sammanhang

Professor Johan Rockström, Stockholm Resilience Centre. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Medverkande:

  • Landshövding Cecilia Schelin Seidegård - Hälsar välkommen och talar om Gotlandsaktuella frågor med fokus på luft och hav.
  • Miljöminister Lena Ek - Om regeringens politik för luft/klimat och hav/vatten, hur hänger dessa politikområden ihop?
  • Johan Rockström, Stockholm Resilience Centre - Aktuell forskning om smarta åtgärder för klimatet och Östersjön.
  • Lotta Andersson, SMHI - Hur påverkas Östersjöregionen av klimatförändringarna?

Block 2: Paneldiskussion

Paneldiskussion vid Miljödepartementets seminarium. Foto: Hanna Björnfors/Regeringskansliet

Medverkande i panelen:

  • Lena Ek, miljöminister
  • Jan Bäckvall, vd AGA
  • Matilda Gradin, miljöstrateg Trelleborgs kommun
  • Lotta Andersson, klimat- och vattenexpert, SMHI
  • Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF

EU:s klimatpolitik mot år 2030 - samtal mellan Lena Ek och Connie Hedegaard

Mattias Johansson, Miljödepartementet; Connie Hedegaard, klimatkommissionär och Lena Ek, miljöminister. Foto: Hanna Björnfors/Regeringskansliet

Miljödepartementets andra seminarium var ett samtal mellan miljöminister Lena Ek och EU:s klimatkommissionär Connie Hedegaard. Samtalet handlade om EU:s interna klimatagenda, klimatmål mot år 2030 och hur vi kan skapa konkurrensfördelar för europeiskt näringsliv och lägga en grund för ett nytt klimatavtal 2015.

Publikbild. Foto: Karolina Hedenmo/Regeringskansliet

Seminarier med fokus på miljön 1 juli

Den 1 juli 2013 hölls seminarier mellan kl 9.00 och 17.00 på temat "Ett bra val! Välfärd inom planetens ramar". Under dagen lyftes perspektiv och möjligheter för att ställa om till en hållbar samhällsutveckling. Dagen var ett samarbete mellan Miljödepartementet, Stockholm Resilience Centre, Human Quest och Länsstyrelsen på Gotland.