Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Statsrådens engagemang vecka 43-44

22 oktober - 4 november 2012

Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om partiarrangemang, se respektive partis webbplats.


Statsrådsberedningen


Fredrik Reinfeldt

23/10
Deltar vid SNS-seminarie om demografi, Stockholm
Återrapportering efter Europeiska rådet, riksdagen


24/10
Inrikes resa


25/10
Statsministerns frågestund, riksdagen


Birgitta Ohlsson

22/10
Artighetsvisit av Molly Melching, Tostan


23/10
Partiarrangemang, Stockholm


24/10
Partiarrangemang, Upplands-Väsby och Sollentuna


25/10
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen


26/10
Inledningsanförande vid Sieps-konferens, Stockholm
Artighetsvisit Kerry Kennedy, Stockholm


29/10
Artighetsvisit LRF Ungdom, Stockholm
Besök av ungdomar från Rosengård, Stockholm


30/10
Bilateralt möte med Irlands EU-minister, Stockholm


Arbetsmarknadsdepartementet


Hillevi Engström

24/10
Inviger Gilla Jobbet - arbetslivets mötesplats, Stockholmsmässan, Älvsjö


25/10
Besöker Samhall, Stockholm


26/10
Medverkar på Arbetsmiljöriksdagen, Stockholm


31/10
Besöker Blekinge


1/11
Medverkar i Bar & Politik, Expressen, Stockholm


Erik Ullenhag

22/10
Besöker Solna och Sigtuna


23/10
Tar emot slutbetänkande från Utredningen om ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare, Stockholm
Besöker Röda Korsets Center för torterade flyktingar, Stockholm


24/10
Besöker Jönköping


25/10
Besöker Karlstad

Försvarsdepartementet


Karin Enström

23/10
Anförande FN-förbundet, Stockholm
interpellationsdebatt, riksdagen


26/10
Anförande vid FHS, Stockholm

Kulturdepartementet


Lena Adelsohn Liljeroth

22/10
Deltar i seminarium om "Kulturens betydelse för hälsan", Stockholm


24/10
Deltar i möte om hälsorisker inom barn- och ungdomsidrott, Stockholm


26/10
Inviger utställningen "Magasinet - en etnografisk skattkammare", Stockholm


27/10
Närvarar vid invigningen av Friends Arena, Stockholm


31/10
Deltar i Nordiskt ministermöte, Helsingfors


Landsbygdsdepartementet


Eskil Erlandsson

22-23/10
Ministerråd, Luxemburg


24/10
Skogsriketföredrag, Sala


25/10
Interpellationsdebatt, Stockholm


31/10
Nationell skogskonferens, Lycksele
Skogsexkursion, Vännfors


Miljödepartementet


Lena Ek

22-23/10
Internationellt klimatmöte, Pre-COP UNFCCC, Seoul, Sydkorea


25/10
Miljörådsmöte i Luxemburg


26/10
Möte med Robert F Kennedy Jr, Stockholm


31/10
Nordiskt miljöministermöte, Helsingfors


Näringsdepartementet


Annie Lööf

22/10
Besök på Esbri (Institutet för entreprenörskapsforsknings och småföretagarforskning)


23/10
Interpellationsdebatt, Riksdagen


24/10
Besök på Mando, NovumPark
Seminarium med Ruter Dam (Nätverk för kvinnliga chefer)


25/10
Talar på Kunskapsdagarna
Prisutdelare till Årets Nybyggare


26/10
Arena för Tillväxt (SKL)
Socialdepartementet


Göran Hägglund

22/10
Besöker Eksjö, Vetlanda och Huskvarna


23/10
Deltar i Svenska Läkaresällskapets årshögtid, Stockholm


25/10
Partiarrangemang, Stockholm


26/10
Partiarrangemang, Stockholm


1/11
Besöker Örebro


Maria Larsson

22/10
Deltar på regional konferens om evidensbaserad praktik, Växjö
Träffar drogförebyggare, Residenset, Växjö


23/10
Medverkar på Socialstyrelsens konferens med regionala utvecklingsledare, Stockholm


24/10
Talar på konferensen DrogFOKUS, Norrköping


26/10
Partifullmäktige, Stockholm


30/10
Inleder konferensen Barn far illa 2.0, Stockholm


31/10
Träffar pensionärskommittén, Stockholm


1/11
Partiarrangemang, ÖrebroStefan Attefall

24/10
Besöker Enköping


25/10
Bostadspolitiskdebatt mot Veronica Palm, Arkitekturmuseet, Stockholm


31/10
Besöker länsstyrelsen i Västra Götaland, Göteborg


Utbildningsdepartementet


Jan Björklund

26/10
Deltar vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens högtidssammankomst, Stockholm


31/10
Deltar i Nordiska ministerrådets utbildningsministermöte, Helsingfors


Nyamko Sabuni

22/10
Deltar vid 1,6 & 2,6 miljonerklubbens höstseminarium på Oscarsteatern, Stockholm


24-26/10
Studiebesök samt deltar vid International Women's Forum's World Leadership Conference, San Francisco


30/10
Panelsamtal på Skolforum om jämställdhetsarbete, Stockholmsmässan


Utrikesdepartementet


Carl Bildt

22/10
Tar emot nya ambassadörer för Bulgarien, Iran, Mexico och Spanien


25/10
Interpellationsdebatt, Riksdagen


30-31/10
Nordiska Rådet, Helsingfors


Ewa Björling

22/10
Besöker Linköping


23/10
Besöker Moldavien


24/10
Talar vid seminarium om illegal handel med vilda djur, Stockholm


30-31/10
MR SAM, Helsingfors


1/11
Tar emot Ugandas HM


Gunilla Carlsson

22/10
Möte med Molly Melchin, chef Tostan och Anne Charlotte Ringquist, ordförande Tostan Sverige, Stockholm
Möte med David Harland, Chef Humanitarian Dialogue, Stockholm


23/10
Möte med Jordaniens ambassadör Mazan Tal, Stockholm
Talar vid Linköpings utrikespolitiska förening, Linköping


24/10
Besöker Katedralskolan, Linköping


25/10
Möte med Carol Bellamy, Global Partnership for Education, Stockholm
Möte med Anna Tibajuka, minister för land, bostäder m m i Tanzania, Stockholm


26/10
Möte med David Kramer, President Freedom House, Stockholm


29/10
Möte med Hans Corell, Stockholm
Möte med ambassadör Paul Johnston, Stockholm


31/10 - 2/11
Möte i FN:s panel post 2015, London