Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Statsrådens engagemang vecka 44-45

29 oktober - 11 november 2012

Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om partiarrangemang, se respektive partis webbplats.


Statsrådsberedningen


Fredrik Reinfeldt

29-30/10
Nordiska Rådets session, Helsingfors


8/11
Inledningstalar på Guldgalan, Östersund


Birgitta Ohlsson

29/10
Artighetsvisit LRF Ungdom, Stockholm


Besök av ungdomar från Rosengård, Stockholm


30/10
Bilateralt möte med Irlands EU-minister, Stockholm


5/11
Möte med Statens medieråd, Stockholm


8/11
Bilateralt möte med Frankrikes minister för kvinnors rättigheter, Stockholm


9/11
Besöker Rotaryföreningen och Exit, Fryshuset, Stockholm


10/11
Anförande vid Humanisternas höstkonferens, Stockholm


Arbetsmarknadsdepartementet


Hillevi Engström

31/10
Besöker Blekinge


1/11
Medverkar i Bar & Politik, Expressen, Stockholm


6/11
Interpellationsdebatt i riksdagen


Erik Ullenhag

6/11
Deltar på konferens arrangerad av Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget om samråd, inflytande och delaktighet för nationella minoriteter, Stockholm


7/11
Besöker Borlänge


8/11
Frågestund i riksdagen


9/11
Tar emot slutbetänkande från utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans, Stockholm

Försvarsdepartementet


Karin Enström

5-6/11
Deltar i nordiskt försvarsvarsministermöte, Danmark


9/11
Besöker Hemvärnet i Stockholmsområdet


Justitiedepartementet


Beatrice Ask

29/10
Inledningsanförande på nationell konferens om ungdomstjänst


30/10
Pressträff gällande regeringsuppdrag om att minska införseln av illegala skjutvapen till Sverige


31/10
Tomträtts- och arrendeutredningen överlämnar betänkande


1/11
Pressträff gällande regeringsuppdrag om sociala insatsgrupper


5/11
Deltar vid INTERPOLs generalförsamling, Rom


7/11
Pressträff gällande departementspromemoria om förverkande av fordon vid trafikbrottKulturdepartementet


Lena Adelsohn Liljeroth

31/10
Deltar i Nordiskt ministermöte, Helsingfors


6/11
Träffar Kulturutskottet inför EU-ministermöte


Inviger Stockholms Filmfestival, Stockholm


7/11
Inviger Riksantikvarieämbetets riksmöte, Malmö


8/11
Frågestund, riksdagen


Landsbygdsdepartementet


Eskil Erlandsson

31/10
Nationell skogskonferens, Lycksele


Skogsexkursion, Vännfors


6-11/11
Resa till Kina/Hong Kong


Miljödepartementet


Lena Ek

31/10
Medverkar på nordiskt miljöministermöte, Helsingfors


6/11
Besök på Europaparlamentet och bilaterala möten


8/11
Frågestund, riksdagen


Medverkar vid ÅF Green Day 2012


9/11
Interpellationsdebatt i riksdagen


11/11
Medverkar vid seminarium för Montrealprotokollets 25-årsjubileum


Näringsdepartementet


Annie Lööf

29/10-4/11
Indien


6/11
Informellt ministerrådsmöte kring sammanhållningspolitiken, Cypern


7/11
Besök på Bolagsverket, Sundsvall


8/11
Framtidskommissionen, Rosenbad


9/11
Träff med generaldirektörer


Tar emot betänkande angående minerallagen


Catharina Elmsäter-Svärd

29/10
Ministerråd (Transport, Telekommunikation och Energi), Luxembourg


30/10
Talar på Näringslivets Transportråds höstmöte, Stockholm


Deltar i paneldiskussion på Transportpolitik.nu, Stockholm


31/10
Tar emot Cyklingsutredningen


1/11
Deltar i seminarium Aktuella järnvägsfrågor, Alvesta


Inviger Alvesta Resecentrum


3-7/11
Partiarrangemang


Anna-Karin Hatt

5-9/11
Besöker San Francisco


14/11
Föreläsning Södertörns Högskola


15/11
Besök av Frankrikes IT-minister Pellerin


21/11
Svensk Vindenergis konferens


22/11
Frågestund, riksdagen


Socialdepartementet


Göran Hägglund

1/11
Partiarrangemang


6/11
Interpellationsdebatt i riksdagen


Maria Larsson

30/10
Inleder konferensen Barn far illa 2.0, Stockholm


31/10
Träffar pensionärskommittén, Stockholm


1/11
Besöker Lindesberg


Utfrågning, Örebro


6/11
Frukostmöte om hjälpmedel, Stockholm


7/11
Medverkar på Barnombudsmannens träff om Pejling, Stockholm


8/11
Rundabordssamtal med äldre i Järfälla


9/11
Barnresa till UddevallaStefan Attefall

31/10
Besöker länsstyrelsen i Västra Götaland, Göteborg


8/11
Frågestund, riksdagen


Utbildningsdepartementet


Jan Björklund

31/10
Deltar i Nordiska ministerrådets utbildningsministermöte, Helsingfors


6/11
Interpellationsdebatt i riksdagen


Nyamko Sabuni

30/10
Panelsamtal på Skolforum om jämställdhetsarbete, Stockholmsmässan


6/11
Besöker Justitieutskottet, riksdagen


9/11
Besök av Frankrikes jämställdhetsminister


Utrikesdepartementet


Carl Bildt

30-31/10
Nordiska Rådet, Helsingfors


5-6/11
ASEM, Vientiane


8/11
Frågestund, riksdagen


Ewa Björling

29/10
Besöker Huawei Technologies Nordics, Stockholm


30-31/10
MR SAM, Helsingfors


1/11
Tar emot Ugandas handelsminister


Talar vid seminariet "Africa - trade partner on the rise"


5/11
Besöker Paideia - The European Institute for Jewish Studies in Sweden


8/11
Medverkar i East African Investment Forum


Talar vid Modebranschens Dag


9/11
Inviger svavelreningsanläggning vid Nynas raffinaderi


Gunilla Carlsson

29/10
Möte med Hans Corell, Stockholm


Möte med ambassadör Paul Johnston, Stockholm


31/10-2/11
Möte i Millenniemålspanelen, London