Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Statsrådens engagemang vecka 45-46

5-18 november 2012

Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om partiarrangemang, se respektive partis webbplats.


Statsrådsberedningen


Fredrik Reinfeldt

7/11
Inrikes resa


Birgitta Ohlsson

5/11
Möte med Statens medieråd, Stockholm


6/11
Bilateralt möte med Tjeckiens statssekreterare för EU-frågor, Stockholm


8/11
Bilateralt möte med Frankrikes minister för kvinnors rättigheter, Stockholm


9/11
Besöker Rotaryföreningen och Exit, Fryshuset, Stockholm


10/11
Anförande vid Humanisternas höstkonferens, Stockholm


12/11
Medverkar under Mänskliga rättighetsdagarna, Göteborg


Partiarrangemang, Göteborg


13/11
Medverkar vid hyllningsseminarium för Raoul Wallenberg under Mänskliga rättighetsdagarna, Göteborg


Bilateralt möte med Polens talman, Stockholm


14/11
Bilateralt möte James Brokenshire, UK's Parliamentary under secretary for crime and security, Stockholm


Artighetsvisit Internationella Juristkommissionen och Legal Transformation Center, Stockholm


Partiarrangemang, Stockholm


15/11
Inledningsanförande vid konferens om konsumenträtt, Stockholm


Frågestund, riksdagen


16/11
Informerar EU-nämnden inför allmänna rådet (GAC) och konkurrenskraftsrådet (KKR), riksdagen


Partiarrangemang, Åkersberga


18/11
Anförande för Limmud, Stockholm


Arbetsmarknadsdepartementet


Hillevi Engström

6/11
Interpellationsdebatt, riksdagen


7/11
Delar ut gesäll- och mästarbrev vid 2012 års Gesäll- och Mästarbrevsutdelning, Stockholm


12/11
Talar inför Finlands ekonomiska råd, Stockholm


13/11
Besöker Växjö tillsammans med Erik Ullenhag och Tobias Billström


Erik Ullenhag

5/11
Invigning Romska kulturdagar, Medborgarhuset, Stockholm


Pressträff tillsammans med Framtidskommissionen om rapport om somalier


6/11
Talar på konferens arrangerad av Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget om samråd, inflytande och delaktighet för nationella minoriteter, Stockholm


Interpellationsdebatt, riksdagen


7/11
Besöker Borlänge


8/11
Frågestund, riksdagen


9/11
Tar emot slutbetänkande från utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans, Stockholm


12/11
Delar ut Per Anger-priset på Mänskliga rättighetsdagarna, Göteborg


13/11
Besöker Växjö tillsammans med Hillevi Engström och Tobias Billström


15/11
Paneldiskussion, Katedralskolan, Uppsala


16/11
Interpellationsdebatt, riksdagen


Besöker Volontärbyrån, Stockholm


17/11
Talar på ärkebiskopens möte "Barn och unga", Uppsala

Försvarsdepartementet


Karin Enström

5-6/11
Deltar i nordiskt försvarsministermöte, Danmark


9/11
Interpellationsdebatt, riksdagen


Besöker Hemvärnet i Nynäshamn


12/11
Inledningsanförande vid Myndighetskonferens, Ekerö


Besöker svenska Afghanistanstyrkan FS 24, Kungsängen


14/11
Förbands- och myndighetsbesök på SkyddsC och FOI, Umeå


16/11
Myndighetsbesök på Försvarsunderättelsedomstolen, Kista


17/11
Invigningsanförande vid Svenska Lottakårens riksstämma, Stockholm

Kulturdepartementet


Lena Adelsohn Liljeroth

6/11
Träffar Kulturutskottet inför EU-ministermöte


Inviger Stockholms Filmfestival, Stockholm


7/11
Inviger Riksantikvarieämbetets riksmöte, Malmö


8/11
Frågestund, riksdagen


15/11
Delar ut Tucholskypriset, Stockholm


16/11
Föreläser vid arbetsmarknadsseminarium, Uppsala


Landsbygdsdepartementet


Eskil Erlandsson

6-11/11
Resa till Kina/Hongkong


15/11
Frågestund, riksdagen


Bar & Politik, Stockholm


16/11
Smålands Träregion


Miljödepartementet


Lena Ek

6/11
Besök på Europaparlamentet och bilaterala möten


8/11
Frågestund, riksdagen


Medverkar vid ÅF Green Day 2012


9/11
Interpellationsdebatt, riksdagen


14/11
Medverkar vid Landsbygdsforum, Klimatfärdplan för grön omställning i hela landet, Skövde


Näringsdepartementet


Annie Lööf

7/11
Besök på Bolagsverket, Sundsvall


8 /11
Framtidskommissionen, Rosenbad


9 /11
Träff med generaldirektörer


Tar emot betänkande ang minerallagen


12/11
Kick-off Attraktionskraft Sverige, Upplands Väsby


15/11
Talare på konferens med kvinnliga företagare, Vaxholms biograf


16/11
Inrikes resa, Värnamo
Socialdepartementet


Göran Hägglund

7/11
Besöker Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


9/11
Seminarium med anledning av Framtidskommissionens lansering av rapporten "Det svenska civilsamhällets framtid", Stockholm


12/11
Delar ut pris på "Barn- och ungdomsdag", Stockholm


14/11
Medverkar på Dagens Medicins nationella konferens i samband med Världsdiabetesdagen, Stockholm


16/11
Inledningstalar på Antibiotikaforum med anledning av Europeiska antibiotikadagen, Stockholm


Träffar Carolina Samuelsson - vinnaren av MedUniverses utmärkelse "Framtidens ledare i läkarkåren", Stockholm


Maria Larsson

6/11
Frukostmöte om hjälpmedel, Stockholm


7/11
Medverkar på Barnombudsmannens träff om Pejling, Stockholm


8/11
Rundabordssamtal med äldre i Järfälla


9/11
Barnresa till Uddevalla


12/11
Besöker Hela människan, Värnamo


13/11
Besöker äldreboendet Kavat, Stockholm


14/11
Talar på funktionshinderkonferens, Sundsvall


Besöker Hudiksvall


15/11
Medverkar i temadialog med Barnrättsorganisationer, Stockholm


16/11
Medverkar i Ärkebiskopens möte 2012 om barn och unga, Uppsala


Presenterar Äldreboken på äldreboendet Spelmannen, Torsåker


17/11
Partiarrangemang, Dalarna


Partiarrangemang, Västmanland


Ulf Kristersson

12/11
Socialdepartementets seminarieserie Svensk välfärdspolitik 100 år om psykisk ohälsa


13/11
Ulf Kristersson talar på Framtidskommissionens seminarium "Framtidens Sverigekarta" (Öresund)


15/11
Ulf Kristersson talar på seminarium "Min pension"


17/11
Partiarrangemang, Stockholm


Stefan Attefall

5/11
Talar bostadspolitik på frukostmöte i Linköping


Besöker SGI, Statens geotekniska institut, Linköping


7/11
Medverkar i en ljusmanifestation för mänskliga rättigheter, St Clara kyrka, Stockholm


8/11
Frågestund, riksdagen


14/11
Talar på förvaltningspolitiskt seminarium på Älvsjömässan, Stockholm


16/11
Talar på Upphandlingsstödsdagen, Stockholm


Utbildningsdepartementet


Jan Björklund

6/11
Interpellationsdebatt, riksdagen


12/11
Talar på IVA:s seminarium "Forskning för ett rikare samhälle", Stockholm


15/11
Frågestund, riksdagen


Nyamko Sabuni

6/11
Besöker Justitieutskottet, riksdagen


9/11
Besök av Frankrikes jämställdhetsminister


11/11
Tar emot Hedeniuspriset 2012 på ABF-huset


15/11
Deltar vid presentationen av Årets Yrkeslandslag


Utrikesdepartementet


Carl Bildt

5-6/11
ASEM, Vientiane


8/11
Frågestund, riksdagen


13-15/11
EU-Arabförbundet, Kairo


Ewa Björling

5/11
Besöker Paideia - The European Institute for Jewish Studies in Sweden


7/11
Bilateralt möte med Lettlands ekonomiminister


8/11
Medverkar i East African Investment Forum


Talar vid Modebranschens Dag


9/11
Inviger svavelreningsanläggning vid Nynas raffinaderi


9-15/11
Utlandsresa


Gunilla Carlsson

8/11
Möte med Craig Kennedy, President General Marshall Fund, Stockholm


15/11
Möte med W.A. Barmak, minister för landsbygdsutveckling Afghanistan, Stockholm


16/11
Medverkar vid lanseringen av UNFPA:s rapport State of the World's Population 2012 (SWOP), Stockholm


Möte med kvinnliga politiker från Egypten, Libyen och Tunisien, Stockholm


Partiarrangemang, Stockholm