Metoder som motverkar hemlöshet spreds på konferens

Den 8-9 april arrangerade Socialdepartementet konferensen "Bostad sökes" i Västerås om hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Mer än 500 personer från bland annat kommuner, myndigheter, frivillig- och intresseorganisationer, och en intresserad allmänhet samlades för att ta del av den omfattande kunskap och de metoder som finns för att motverka hemlöshet.

Barn- och äldreminister Maria Larsson, civil- och bostadsminister Stefan Attefall, amerikanske psykologen Sam Tsemberis, initiativtagare till Bostad Först och hemlöshetssamordnaren Michael Anefur berättar i en webbfilm på 3 minuter om arbetssätt och insatser som motverkar hemlöshet och utestängning från arbetsmarknaden.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Twitter

Twitterflöde från konferensen kan följas efter avslutad konferens på hashtag #bostadsokes2014

Färre barnfamiljer vräks

Maria Larsson sa att vräkning av barnfamiljer har minskat med 24 procent i hela landet.

Barn- och äldreminister Maria Larsson berättade bland annat om hemlöshetssatsningens goda resultat. Ett särskilt uppdrag till hemlöshetssamordnaren var att ge stöd till kommunerna i deras arbete med att motverka vräkning av familjer med barn. Statistik från Kronofogdemyndigheten visar bland annat att från 2011 till 2013 har antalet vräkningar där barn är berörda minskat med 24 procent i hela landet. För de cirka 40 kommuner som hemlöshetssamordnaren har besökt har motsvarande minskning varit 45 procent.

Bostad Först-modellen visar goda resultat

Sam Tsemberis, amerikansk psykolog och initiativtagare till Bostad Först, medverkade på konferensen. På senare år har Bostad Först prövats på flera håll, både i och utanför Sverige. Modellen innebär att hemlösa personer erbjuds en egen permanent bostad, med tillgång till frivilliga och individuellt anpassade stödinsatser.

Bostad Först-verksamheter finns nu i ett antal kommuner i landet, bland annat i Helsingborg, Göteborg, Stockholm, Malmö, Örebro och Karlstad. Enligt forskare som utvärderar Bostad Först har modellen visat på goda resultat och kvarboendenivån är över 80 procent.

Takten i bostadsbyggandet måste öka!

Stefan Attefall talade om hur regeringen och kommunerna måste arbeta för att öka takten i bostadsbyggandet, och hur billigare bostäder kan byggas.

Bostadsminister Stefan Attefall talade om hur bostadsbyggandet i landet behöver öka kraftigt och att Sverige bygger minst i Norden. Han konstaterade att fler bostäder i lägre prisklasser måste byggas. Regeringens strategi för att stimulera till ökat byggande är bland annat regelförenklingar i plan- och bygglagen, kortare tider för överklagandeprocesser, fler bygglovsbefriade åtgärder, enklare byggregler för studentbostäder med mera. Regeringen har tagit initiativ till 90 utredningar och myndighetsuppdrag som nu lett till 112 skarpa förslag på riksdagens bord. Bostadsministern slog även fast att bostadsförsörjning är en fråga för kommunledningen och en kommunal kärnuppgift.

Brett utbud av föreläsningar

Socialdepartementet erbjöd 16 seminarier att välja bland för deltagarna. Bland annat presenterade Petter Jurdell från Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) konceptet Kombohus, en satsning för att kunna pressa produktionskostnaden på nybyggda bostäder, vilket är ett av hindren idag för ett ökat bostadsbyggande. På ett annat seminarium berättade Botkyrka respektive Norrköpings kommun om hur de på ett effektivt sätt genomfört kartläggningar av hur många personer som befinner sig i hemlöshet, för att kommunerna ska kunna ge rätt insatser till de personer som behöver det.