Hemlöshetssamordnaren lämnar sin slutrapport

Den nationella hemlöshetssamordnaren Michael Anefur lämnade sin slutrapport "Bostad sökes" till barn- och äldreminister Maria Larsson i samband med ett seminarium i Almedalen i juli månad.

Den nationella hemlöshetssamordnaren tillsattes av regeringen i januari 2012 för att ge kommunerna stöd i deras arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden, samt uppmärksamma det vräkningsförebyggande arbetet. Ett särskilt fokus skulle läggas på familjer med barn. Uppdraget avslutas den 31 juli 2014.

Samordnaren redovisar uppdraget och reslultatet av dialogen med kommunerna

Samordnarens rapport innehåller en slutredovisning av uppdraget samt resultatet av den dialog som samordnaren har fört med kommuner. Exempel ges från kommunerna på hur arbetet för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden kan bedrivas. I rapporten diskuterar också hemlöshetssamordnaren kring hur arbetet kan förändras och förbättras på både lokal, regional och nationell nivå.