Sveriges position för förhandlingar om mål 2015

Sveriges position anger principer och målområden som ska ge vägledning inför kommande förhandlingar mot en ny agenda för global utveckling efter 2015.

En rad konsultationer och processer pågår inom ramen för post-2015 agendan för nya mål efter 2015 (Post 2015-agendan). Ett viktigt bidrag i denna process är FN:s öppna arbetsgrupp för framtagande av hållbara utvecklingsmål (OWG SDG) och expertkommittén för finansiering av hållbar utveckling (ICESDF).
De delmål/indikatorer som anges är illustrativa och tjänar som exempel. Målområdena är inte uttömmande men bör ses som prioriteringar som Sverige anser bör finnas med i det framtida ramverket för utveckling efter 2015.
På OWG SDG:s hemsida finns Sveriges och andra FN medlemsstaters anföranden tillgängliga, i de olika tematiska frågorna som behandlats.