Sveriges position för post-2015

Sveriges position anger principer och målområden som ska ge vägledning inför kommande förhandlingar mot en ny agenda för global utveckling post-2015.

De delmål/indikatorer som anges är illustrativa och tjänar som exempel. Målområdena är inte uttömmande men bör ses som prioriteringar som Sverige anser bör finnas med i det framtida ramverket för utveckling efter 2015. En rad konsultationer och processer pågår inom ramen för post-2015 agendan. Ett viktigt bidrag i denna process är FN:s öppna arbetsgrupp för framtagande av hållbara utvecklingsmål (OWG SDG) och expertkommittén för finansiering av hållbar utveckling (ICESDF).

På OWG SDG:s hemsida finns Sveriges och andra FN medlemsstaters anföranden tillgängliga, i de olika tematiska frågorna som behandlats.