Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Statsrådens engagemang vecka 47-48

19 november - 3 december 2012

Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om partiarrangemang, se respektive partis webbplats.


Statsrådsberedningen


Fredrik Reinfeldt

21/11
Inrikes resa


22-23/11
Europeiska rådet, Bryssel


27/11
Återrapportering efter Europeiska Rådet, riksdagen


29/11
Statsministerns frågestund, riksdagen


Birgitta Ohlsson

20/11
Deltar vid allmänna rådet (GAC), Bryssel

26/11
Närvarar vid Stockholm Human Rights Award 2012

28/11
Tala för Liberala ekonomklubben, Stockholm

29/11
Anförande för Business & Professional Women, Stockholm

30/11
Bilateralt möte Moldaviens EU-chefsförhandlare, Stockholm

Avslutningsanförande vid Östra partnerskapets civilsamhällsforum, Stockholm


Arbetsmarknadsdepartementet


Hillevi Engström

Hillevi Engström
21/11
Prisutdelare vid Samhalls Visa vägen-gala, Stockholm

23/11
Besöker Trelleborg

24/11
Partiarrangemang, Stockholm

26/11
Besöker Trollhättan

27/11
Interpellationsdebatt, riksdagen






Försvarsdepartementet


Karin Enström

19/11
Deltar i rådet för utrikesfrågor (FAC) försvarsministermöte, Bryssel

Deltar i Nordisk-baltiskt försvarsministermöte, Bryssel

20-22/11
Utlandsresa, möte med bland annat Brasiliens försvarsminister Celso Amorim, Brasilien

26/11
Anförande för Militärsällskapet, Stockholm

27/11
Partiarrangemang, Huddinge


Justitiedepartementet


Beatrice Ask

16/11
Interpellationsdebatt, riksdagen

20/11
Besöker Karlstad
22/11
Deltar i Polisstyrelsepresidie- och länspolismästarmöte, Sörentorp


23/11
Besöker Eskilstuna

26/11
Partiarrangemang

27/11
Besöker Härnösand

28/11
Överlämnande av Polisorganisationskommitténs delbetänkande

30/11
EU-nämnden, riksdagen


Tobias Billström

20/11
Skolbesök i Stockholm

21/11
Inrikesresa Karlskoga och Örebro

24/11
Partiarrangemang Skåne

26/11
Inrikesresa Skåne

27/11
Partiarrangemang, Stockholm

Besöker Södertälje

28/11
Partiarrangemang, Stockholm

29/11
Seminarium om arbetskraftsinvandring, Stockholm

30/11
Partiarrangemang

EU-nämnden


Kulturdepartementet


Lena Adelsohn Liljeroth

20/11
Besöker Tekniska museet, Stockholm

Deltar i hearing med nätverket för Barnkonventionen, Stockholm

22/11
Besöker Länsstyrelsen i Linköping

23/11
EU-nämnden, riksdagen


Besöker Fotografiska, Stockholm


26-27/11
Deltar i ministerrådsmöte, Bryssel

28/11
Prisutdelare vid Svenska Ridsportförbundets Ryttargala 2012, Stockholm

29/11
Deltar vid Funktionshindersdelegationens möte, Stockholm

30/11
Besöker Moderna Museet, Stockholm

1/12
Besöker Dramaten då Strindbergsåret avslutas, Stockholm


Landsbygdsdepartementet


Eskil Erlandsson

21/10
Stockholms Fiskmarknad


24/11
Regionala kommundagar, Älmhult


26/11
Landsbygdsgalan, Stockholm


27/11
Invigning Stadsparkens Trähus, Sundbyberg


28/11
Ministerråd, Bryssel


29/11
Ministerråd, Bryssel


Miljödepartementet


Lena Ek

19/11
Möte med Jägarnas Riksförbund

20/11
Delar ut Volvos miljöpris

20/11
Möte med fåravelsförbundet

22/11
Studiebesök och pressträff på Billeruds bruk

23/11
Medverkar vid SNF:s kongress

23/11
Möte med Lantbrukarnas riksförbund

26/11
Medverkar vid seminarium om hållbara investeringar hos Fondbolagens Förening

29/11
Medverkar vid Återvinningsdagen, Anförande "Vägen till ett resurseffektivt samhälle - vilka avstamp bör vi ta idag"

29/11
Medverkar vid Miljöforskningsberedningens seminarium om miljöpolitikens spelplan


Näringsdepartementet


Annie Lööf

20/11
Talar på FFI (Fordonsstrategisk Forskning och Innovation) konferens, Stockholm Waterfront

21/11
Möte med besöksnäringsföretag, Visby

22/11
Framtidskommissionen, Rosenbad

Tar emot Skogsindustriernas Hållbarhetsrapport, Riksdagen

Värd för presentation av OECD-rapport/innovationsstrategin

23/11
Avspark innovationsstrategin, The Hub Stockholm

Nationellt forum, Rosenbad

29/11
Medverkar på Medicinska Riksstämman, Älvsjö

30/11
Medverkar på Förenklingsdagen


Catharina Elmsäter-Svärd

20/11
Deltar i Mälardalsrådet storregionala konferens, Stockholm
Interpellationsdebatt

21/11
Deltar i Konferens Fartyg-Människa-Miljö, Kalmar

22/11
Värd för dialogdag om transportsystemet, Näringsdepartementet

Frågestund, riksdagen

Inviger utställningen Stockholm on the Move, Stockholm

24/11
Partiarrangemang

26/11
Partiarrangemang

27/11
Deltar i Franska ambassadens och KTHs järnvägsseminarium, Stockholm

Deltar i Persontrafik 2013, Göteborg

Partiarrangemang, Göteborg

28/11
Partiarrangemang

29/11
Partiarrangemang, Malmö

Huvudtalare vid Handelskammarens höstmöte, Malmö

2-6/12
Resa Indien


Anna-Karin Hatt

21/11
Svensk Vindenergis konferens

22/11
Riksdagens frågestund

23/11
World Energy Outlook, Dagens Industris konferens

28/11
Digital agenda konferens, Örebro

29/11
Expressens Bar&Politik

30/11
Riksdagens EU-nämnd


Socialdepartementet


Göran Hägglund

21/11
Invigningstalar på Allergistämman 2012, Göteborg

Medverkar i paneldebatt "Idrott hela livet", Göteborg

Besöker socialförvaltningens arbetslivsrehabiliteringsprojekt Revansch

Besök på Apoteket DocMorris

Besöker Varberg och Halmstad

23/11
Partiarrangemang, Stockholm

24/11
Partiarrangemang, Värmland

28/11
Öppningstalar på Medicinska Riksstämman

29/11
Debatt med Jonas Sjöstedt i "Bar och Politik"


30/11
Inleder konferens om vårdval


Maria Larsson

20/11
Träffar Nätverket för Barnkonventionen, Stockholm

21/11
Barnresa till Trelleborg

22/11
Talar på framtidskonferens, Stockholm

27/11
Interpellationsdebatt, riksdagen

29/11
Medverkar i avslutningskonferens om Äldreåret 2012, Stockholm


Träffar funktionshinderdelegationen, Stockholm


Ulf Kristersson

19/11
Talar på barngruppskonferens

20-21/11
Inrikesresa Skåne (Helsingborg och Lund)

26- 30/11
Resa till Indien


Stefan Attefall

19/11
Medverkar på trossamfundskonferens, Örebro

20/11
Besöker Gävle

23/11
Partistyrelse

24/11
Partiaktivitet, Vårgårda

28/11
Debatt i riksdagen


Utbildningsdepartementet


Jan Björklund

20/11
Deltar i European Space Agencys årsmöte, Neapel

21/11
Deltar i European Space Agencys årsmöte, Neapel

23/11
Deltar vid Karolinska Institutets doktorspromotion, Stockholm

26/11
Deltar vid Rådet för Utbildningsministrar, Bryssel

29/11
Talar vid SULFs kongress, Stockholm

30/11
Inrikes resa


Nyamko Sabuni

21/11
Deltar vid konferens Kvinnor och barn i rättens gränsland, Kulturcentret Voksenåsen, Oslo

22/11
Besöker Kulturutskottet, riksdagen

23/11
EU-nämnden, riksdagen

26/11
Konferens om svensk jämställdhetspolitik, City Conference Center, Stockholm

27/11
Besöker Arbetsmarknadsutskottet, riksdagen

1/11
Panelsamtal vid seminarium Första generationens invandrarkvinnor i svenska förorter, ABF-huset, Stockholm


Utrikesdepartementet


Carl Bildt

19/11
Bryssel FAC

20/11
Interpellationsdebatt, riksdagen

23/11
Träffar EU-ambassadörerna

Bilateralt möte med Tunisiens utrikesminister


Ewa Björling

20-21/11
Deltar vid Swedish Swiss Business Forum, Zurich

21/11
Medverkar vid Swedish Design Awards

22/11
Anordnar världens största bokcirkel "Storytellers of Sweden - for Readers Worldwide"

28-29 /11
Besöker Malmö

29/11 FAC Handel


Gunilla Carlsson

19/11
Besöker Aktiv Rehabiliterings läger, Lidingö

20/11
Medverkar i Öppen utfrågning om Politik för Global Utveckling, Stockholm

22/11
Möte med Peter Maurer, President International Committee of the Red Cross (ICRC), Stockholm

25/11
Partiarrangemang, Västerås

30/11
Interpellationsdebatt, riksdagen