Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Statsrådens engagemang vecka 48-49

26 november - 9 december 2012

Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om partiarrangemang, se respektive partis webbplats.


Statsrådsberedningen


Fredrik Reinfeldt

27/11
Återrapportering efter Europeiska Rådet, riksdagen


28/11
Inrikes resa


29/11
Statsministerns frågestund, riksdagen


Birgitta Ohlsson

26/11
Närvarar vid Stockholm Human Rights Award 2012


28/11
Talar för Liberala ekonomklubben, Stockholm


29/11
Inledningsanförande vid Östra partnerskapets civilsamhällsforum, Stockholm


Anförande för Business & Professional Women, Stockholm


30/11
Bilateralt möte Moldaviens EU-chefsförhandlare, Stockholm


3/12
Medverkar vid World Aids Day Galan 2012, Stockholm


4/12
Informerar civilutskottet om EU-frågor på konsumentområdet, riksdagen


5/12
Anförande vid Stockholms Handelskammares nätverk Unga Affärskvinnor -08, Stockholm


Partiarrangemang, Rissne


6/12
Medverkar vid forskarseminarium med anledning av SCBs valdeltagandeundersökning, riksdagen


7/12
Informerar EU-nämnden inför allmänna rådet (GAC) och Konkurrenskraftsrådet (KKR), riksdagen


Avslutningsanförande vid konferens för förvaltningspartnerskapet samt diplomutdelning, Stockholm


Arbetsmarknadsdepartementet


Hillevi Engström

26/11
Besöker Trollhättan


27/11
Interpellationsdebatt, riksdagen


29/11
Tar emot slutbetänkande från utredningen om lärlingsprovanställning - en ny anställningsform med utbildningsinnehåll, Stockholm


6/12
Deltar vid EPSCO-möte, Bryssel


Erik Ullenhag

27/11
Besöker Malmö


27/11
Anförande Herbert Felix-institutet i Eslöv


28/11
Besöker Göteborg


29/11
Interpellationsdebatt, riksdagen


Bar & Politik, Stockholm


30/11
EU-nämnden, riksdagen


1/12
Anförande Romska ungdomsförbundet, Uppsala


4/12
Anförande rekryteringskonferensen Working for life, Stockholm


Finansdepartementet


Anders Borg

27/11
Partiarrangemang


30/11
EU-nämnden, riksdagen


4/12
Deltar vid Ekofin i Bryssel


7/12
Interpellationsdebatt, riksdagenFörsvarsdepartementet


Karin Enström

26/11
Anförande för Militärsällskapet, Stockholm


27/11
Interpellationsdebatt, riksdagen


Partiarrangemang, Huddinge


30/11
Anförande vid lunchmöte för Rotary, Djursholm


5/12
Deltar i Folk och Försvars seminarium om nordiskt försvarssamarbete, Stockholm


6/12
Frågestund, riksdagen


Partiarrangemang, Täby och Sollentuna


Justitiedepartementet


Beatrice Ask

26/11
Partiarrangemang


27/11
Besöker Härnösand


28/11
Överlämnande av Polisorganisationskommitténs delbetänkande


29/11
Interpellationsdebatt, riksdagen


30/11
EU-nämnden, riksdagen


3/12
Besöker Blekinge


4/12
Utredningen om hyres- och arrendetvister överlämnar betänkande


Invigningsanförande på den nationella IT-brottskonferensen, Nynäshamn


5-7/12
Ministerråd, Bryssel


Tobias Billström

26/11
Besöker Skåne

27/11
Partiarrangemang, Stockholm

Besöker Södertäljekommun

28/11
Partiarrangemang, Stockholm

29/11
Seminarium om arbetskraftsinvandring, Stockholm

30/11
Partiarrangemang, Stockholm

EU-nämnden, riksdagen

3/12
Möte med Albaniens inrikesminister

4/12
Besöker Skåne

Partiarrangemang, Skåne

5/12
Partiarrangemang, Stockholm

6/12
Ministerråd, Bryssel

7/12
Debatt i riksdagen


Kulturdepartementet


Lena Adelsohn Liljeroth

26-27/11
Ministerråd, Bryssel


28/11
Prisutdelare vid Svenska Ridsportförbundets Ryttargala 2012, Stockholm


29/11
Deltar vid Funktionshindersdelegationens möte, Stockholm


30/11
Besöker Moderna Museet, Stockholm


1/12
Besöker Dramaten då Strindbergsåret avslutas, Stockholm


3/12
Prisutdelare vid Patriotiska Sällskapets sammankomst, Stockholm


5/12
Deltar i Stockholms Handelskammares julmöte, Stockholm


6/12
Inledningstalar vid Uddevalla kommuns konferens kring kultur i skolan, Uddevalla


Träffar arbetstagare inom Kulturarvslyftet, Sotenäs


Deltar vid TV3:s 25-årsjubileum, Stockholm


Landsbygdsdepartementet


Eskil Erlandsson

26/11
Landsbygdsgalan, Stockholm


27/11
Invigning Stadsparkens Trähus, Sundbyberg


28/11
Ministerråd, Bryssel


29/11
Ministerråd, Bryssel


4/12
Workshop om jämställdhet, Stockholm


5/12
Uppstart av satsning på Stockholms skärgårds gastronomiska region, Stockholm


6/12
Nordiska Fjäderfäkonferensen, Stockholm


Frågestund, riksdagen


Miljödepartementet


Lena Ek

26/11
Medverkar vid seminarium om hållbara investeringar hos Fondbolagens Förening


27/11
Interpellationsdebatt, riksdagen


29/11
Medverkar vid Återvinningsdagen, Anförande "Vägen till ett resurseffektivt samhälle - vilka avstamp bör vi ta idag"


Medverkar vid Miljöforskningsberedningens seminarium om miljöpolitikens spelplan


4-8/12
Medverkar vid FNs miljökonferens, COP18 i Doha, Qatar


Näringsdepartementet


Annie Lööf

27/11
Interpellationsdebatt om varsel och besöksnäringen


28/11
Besöker Säffle


29/11
Medverkar på Medicinska Riksstämman, Älvsjö


30/11
Medverkar på Förenklingsdagen, Näringsdepartementet


4/12
LRF:s talarkväll, LRF


5/12
Besöker Eslöv


6/12
Framtidskommissionen, Rosenbad


Talar på Entreprenörsregionen, Stockholm


Catharina Elmsäter-Svärd

26/11
Partiarrangemang

27/11
Deltar i Franska ambassadens och KTHs järnvägsseminarium, Stockholm


Deltar i Persontrafik 2013, Göteborg


Partiarrangemang, Göteborg

28/11
Partiarrangemang

29/11
Partiarrangemang, Malmö


Huvudtalare vid Handelskammarens höstmöte, Malmö

2-6/12
Resa till Indien

7/12
Deltar vid invigningen av BanaVäg i Väst, Trollhättan


Anna-Karin Hatt

28/11
Digital agenda konferens, Örebro


29/11
Expressens Bar & Politik


30/11
EU-nämnden, riksdagen


3/12
Ministerråd, Bryssel


4/12
Interpellationsdebatt, riksdagen


5/12
Start av 800-basstation i Lycksele


Universitetet Umeå


6/12
IT i vården, Dagens Medicins konferens


7/12
Träff med Steven Chu, US Secretary of Energy och Nobelpristagare


Socialdepartementet


Göran Hägglund

28/11
Medverkar på Medicinska Riksstämman, Älvsjö


29/11
Interpellationsdebatt, riksdagen


Debatt om vinster i välfärden med Jonas Sjöstedt i "Bar och Politik", Stockholm


30/11
Inleder konferens om vårdval, Stockholm


EU-nämnden, Stockholm


4/12
Talar på seminarium om gåvoskatteavdraget med ideella sektorn, Stockholm


5/12
Besöker Södertälje


7/12
Deltar i EPSCO (Rådet för sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor), Bryssel


Maria Larsson

27/11
Interpellationsdebatt, riksdagen


29/11
Medverkar i avslutningskonferens om Äldreåret 2012, Stockholm


Träffar funktionshinderdelegationen, Stockholm


30/11
Medverkar i DO-konferens, Stockholm


4/12
Talar på konferens Nordens Barn, Stockholm


Träffar pensionärskommittén, Stockholm


6-7/12
Ministerråd, Bryssel


Ulf Kristersson

24-30/11
Resa till Indien


4/12
Interpellationsdebatt, riksdagen


Medverkar i seminarium om politisk förändring med anledning av Peter Santessons kommande bok "Reformpolitikens strategier", Stockholm


5/12
Talar på konferensen "Perspektiv på den svenska välfärden", Stockholm


Stefan Attefall

28/11
Debatt i riksdagen


3/12
Inledningstalar på PPN-konferens, Stockholm


Besöker Gemensam Framtid, Stockholm


4/12
Interpellationsdebatt, riksdagen


5/12
Bostadspolitisk konferens hos Länsstyrelsen i Uppsala


7/12
EU-nämnden, riksdagen


Utbildningsdepartementet


Jan Björklund

26/11
Ministerråd, Bryssel


28/11
Besöker Oslo, Norge


29/11
Talar vid SULFs kongress, Stockholm


30/11
Inrikes resa


5/12
Inrikes resa


Nyamko Sabuni

26/11
Konferens om svensk jämställdhetspolitik, City Conference Center, Stockholm


27/11
Ministerrådsmöte om ungdomsfrågor, Bryssel


28/11
Prisutdelare för Studentpriset 2012, Konserthuset Stockholm


29/11
Medverkar vid Ungdomsstyrelsens rikskonferens, Folkets Hus, Stockholm


30/11
EU-nämnden, riksdagen


1/12
Panelsamtal vid seminarium Första generationens invandrarkvinnor i svenska förorter, ABF-huset, Stockholm


7/12
Paneldebatt om arbete med genus, sexualitet, heder och rättigheter inom högstadie- och gymnasieskolor, Subutopia i Alby


Utrikesdepartementet


Carl Bildt

27-30/11
Besöker Washington D.C


Ewa Björling

28-29/11
Besöker Malmö


29/11
FAC Handel


3/12
Talar vid SwedenBio:s 10årsjubileum


Lanserar exportprognos


4/12
Deltar vid Svenska Regionala Flygplatsers temadag


Gunilla Carlsson

30/11
Interpellationsdebatt, riksdagen


5/12
Budgetdebatt Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, riksdagen


6/12
Frågestund, riksdagen