Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Statsrådens engagemang vecka 49-50

3 - 16 december 2012

Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om partiarrangemang, se respektive partis webbplats.


Statsrådsberedningen


Fredrik Reinfeldt

3/12
Inrikes resa


5/12
Inrikes resa


12/12
EU-nämnden


13-14/12
Europeiska Rådet, Bryssel


Birgitta Ohlsson

3/12
Inledningsanförande vid seminarium "Nobels fredspris 2012 till EU", Stockholm


Medverkar vid World Aids Day Galan 2012, Stockholm


4/12
Informerar civilutskottet om EU-frågor på konsumentområdet, riksdagen


5/12
Anförande vid Stockholms Handelskammares nätverk Unga Affärskvinnor -08, Stockholm


Partiarrangemang, Rissne


6/12
Medverkar vid forskarseminarium med anledning av SCB:s valdeltagandeundersökning, riksdagen


7/12
Informerar EU-nämnden inför allmänna rådet (GAC) och Konkurrenskraftsrådet (KKR), riksdagen


Avslutningsanförande vid konferens för förvaltningspartnerskapet samt diplomutdelning, Stockholm


10/12
Inledningsanförande vid Svenska FN-förbundets seminarium "Värna EU:s värdering", Stockholm


Möte med nätverk för svenskar i EU-institutionerna, Bryssel


11/12
Deltar vid allmänna rådet (GAC), Bryssel


12/12
Anförande inför Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESC) plenarsession, Bryssel


14/12
Medverkar vid Musikhjälpen, Malmö


Arbetsmarknadsdepartementet


Hillevi Engström

6/12
Ministerrådsmöte EPSCO (Rådet för sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor), Bryssel


Erik Ullenhag

4/12
Anförande rekryteringskonferensen Working for Change, Stockholm


5/12
Anförande, regionförbundet Södra Smålands konferens om etableringsreformen


6/12
Frågestund, riksdagen


7/12
Integrationsministerns konferens Mer värde med mångfald - om mångfald i näringslivet, Stockholm


10/12
Interpellationsdebatt, riksdagen


Deltar vid Nobelprisutdelning


Finansdepartementet


Anders Borg

4/12
Deltar vid Ekofinrådets möte, Bryssel


7/12
Interpellationsdebatt, riksdagen


10/12
Deltar vid Nobelprisutdelning


14/12
Interpellationsdebatt, riksdagen


Peter Norman

4/12
Interpellationsdebatt, riksdagen


6/12
Frågestund, riksdagen


Försvarsdepartementet


Karin Enström

5/12
Deltar i Folk och Försvars seminarium om nordiskt försvarssamarbete, Stockholm


6/12
Frågestund, riksdagen


Partiarrangemang, Täby och Sollentuna


10/12
Möte med Lettlands försvarsminister, Riga


13/12
Möte med EU:s särskilde representant för Afrikas Horn, Alexander Rondos, Stockholm


14/12
Deltar i medaljceremoni för Afghanistanstyrkan FS 23, Stockholm


JustitiedepartementetTobias Billström

3/12
Möte med Albaniens inrikesminister

4/12
Inrikesresa Skåne

Partiarrangemang, Skåne

5/12
Partiarrangemang, Stockholm

6/12
Ministerråd i Bryssel

7/12
Debatt, riksdagen


12-15/12
Partiarrangemang, Bryssel


Kulturdepartementet


Lena Adelsohn Liljeroth

3/12
Prisutdelare vid Patriotiska Sällskapets sammankomst, Stockholm


4/12
Interpellationsdebatt, riksdagen


5/12
Deltar i Stockholms Handelskammares julmöte, Stockholm


6/12
Inledningstalar vid Uddevalla kommuns konferens kring kultur i skolan, Uddevalla


Träffar arbetstagare inom Kulturarvslyftet, Sotenäs


Deltar vid TV3:s 25-årsjubileum, Stockholm


7/12
Interpellationsdebatt, riksdagen


10/12
Deltar vid Nobelprisutdelning


11/12
Deltar i budgetdebatt, riksdagen


13/12
Deltar i Filantropiskt forums seminarium, Stockholm


Landsbygdsdepartementet


Eskil Erlandsson

4/12
Workshop om jämställdhet, Stockholm


5/12
Uppstart av satsning på Stockholms skärgårds gastronomiska region, Stockholm


6/12
Nordiska Fjäderfäkonferensen, Stockholm


Frågestund, riksdagen


10/12
Deltar vid Nobelprisutdelning


Miljödepartementet


Lena Ek

4-8/12
Medverkar vid FN:s miljökonferens, COP18 i Doha, Qatar


12/12
Möte med miljö- och jordbruksutskottet


Möte med Respect och klimatneutrala företag


14/12
EU-nämnden, riksdagen


Näringsdepartementet


Annie Lööf

4/12
LRF:s talarkväll, LRF


5/12
Besöker Eslöv


6/12
Framtidskommissionen


Talar på Entreprenörsregionen


10/12
Deltar i Nobelfestligheterna


12/12
Besöker Dalarna


13/12
Frågestund, riksdagen


Catharina Elmsäter-Svärd

2-6/12
Resa till Indien

7/12
Deltar vid invigningen av BanaVäg i Väst, Trollhättan

10/12
Deltar vid Nobelprisutdelning

11/12
Partiarrangemang

12/12
Deltar i Green Corridor Demo Day, Malmö

13/12
Deltar i riksdagsdebatten TU2 Transportsystemets inriktning

14/12
Interpellationsdebatt, riksdagen


Anna-Karin Hatt

3/12
Partiarrangemang


4/12
Interpellationsdebatt, riksdagen


6/12
IT i vården, Dagens Medicins konferens


10/12
Deltar vid Nobelprisutdelning


12/12
Digitaliseringskommissionen


13/12
Budgetdebatt it-frågor, riksdagen


14/12
EU-nämnden, riksdagen


Socialdepartementet


Göran Hägglund

4/12
Talar på seminarium om gåvoskatteavdraget med ideella sektorn, Stockholm


5/12
Besöker Södertälje


7/12
Ministerrådsmöte EPSCO (Rådet för sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor), Bryssel


10/12
Deltar vid Nobelprisutdelning och bankett, Stockholm


14/12
Interpellationsdebatt, riksdagen


Maria Larsson

4/12
Talar på konferens Nordens Barn, Stockholm


Träffar pensionärskommittén, Stockholm


5/12
Arrangerar möte kring narkotikapolitik, Bryssel


6/12
Medverkar på frukostseminarium om LOV, Bryssel


Rådsmöte, Bryssel


11/12
Möter Välfärdsutvecklingsrådet, Stockholm


Inledningstalar på FHI:s årskonferens, Föräldraforum, Stockholm


13/12
Möter synskadades riksförbund, Stockholm


Frågestund, riksdagen


Ulf Kristersson

3/12
Partiarrangemang


4/12
Interpellationsdebatt, riksdagen


Medverkar i seminarium om politisk förändring med anledning av Peter Santessons kommande bok "Reformpolitikens strategier", Stockholm


5/12
Talar på konferensen "Perspektiv på den svenska välfärden", Stockholm


10/12
Deltar vid Nobelprisutdelning


12/12
Budgetdebatt, riksdagen


Stefan Attefall

3/12
Inledningstalar på PPN-konferens, Stockholm


Besöker Gemensam Framtid, Stockholm


4/12
Interpellationsdebatt, riksdagen


5/12
Bostadspolitisk konferens hos Länsstyrelsen i Uppsala


7/12
EU-nämnden, riksdagen


10/12
Rådsmöte, Bryssel


12/12
Besöker Länsstyrelsen i Kalmar


13/12
Medverkar i konferens arrangerad av SABO, Stockholm


Utbildningsdepartementet


Jan Björklund

5/12
Inrikes resa


10/12
Deltar vid Nobelprisutdelning och bankett, Stockholm


Nyamko Sabuni

5/12
Deltar vid jämställdhetsseminarium "Halva makten, halva lönen", riksdagen


6/12
Ministerrådsmöte EPSCO (Rådet för sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor), Bryssel


7/12
Paneldebatt om arbete med genus, sexualitet, heder och rättigheter inom högstadie- och gymnasieskolor, Subtopia i Alby


10-11/12
Informellt ministermöte om förskola, Oslo


13/12
Frågestund, riksdagen


14/12
Panelsamtal om civila samhället på FORES, Stockholm


Utrikesdepartementet


Carl Bildt

3/12
Debatt, riksdagen


4-5/12
Partikongress CDU, Hannover


10/12
Ministerråd utrikes frågor (FAC), Bryssel


Deltar i Nobelfestligheterna, Stockholm


11/12
Ministerråd allmänna frågor (GAC), Bryssel


Ewa Björling

3/12
Talar vid SwedenBio:s 10-årsjubileum


4/12
Deltar vid Svenska Regionala Flygplatsers temadag


Talar vid Swecare medlemsmöte


7/12
EU-nämnden, riksdagen


10/12
Konkurrenskraftsråd, Bryssel


13/12
Bilateralt möte Nigerias handelsminister


Frågestund, riksdagen


Gunilla Carlsson

5/12
Budgetdebatt om internationellt bistånd, riksdagen


6/12
Frågestund, riksdagen


Möte med Scott Weber, Director General, Interpeace


10/12
Besöker Berlin


Medverkar i Svenska Institutets evenemang på Internationella dagen för mänskliga rättigheter, Stockholm


11/12
Nordiskt Baltiskt guvernörsmöte, Stockholm


Möte med Världsbankens president Jim Yong Kim, Stockholm


12/12
Världsbankens Advisory Council möte, Stockholm


13/12
Möte med Alexander Rondos, EUSR för Afrikas Horn


14/12
Deltar i Musikhjälpen, Malmö


Talar på Utrikespolitiska föreningen, Malmö Högskola, Malmö