Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Statens kulturråd ska undersöka digitaliseringen av scenkonsten

Regeringen har gett Statens kulturråd i uppdrag att kartlägga i vilken utsträckning offentligfinansierade musikscener, dansscener och teatrar gör sina produktioner tillgängliga digitalt till allmänheten.

Det finns behov av att studera utvecklingen och hur scenkonstaktörer i dag använder sig av digitalisering för att göra sina produktioner tillgängliga, i realtid eller i efterhand, via webben. Det finns också behov av att visa upp de som utvecklat verksamheten med hjälp av digitalisering och att kartlägga eventuella hinder. Statens kulturråd får därför i uppdrag att göra en studie av hur offentligfinansierade musikscener, dansscener och teatrar digitaliserar och tillgängliggör sina produktioner digitalt till allmänheten.


- Digitala satsningar gör att fler kan ta del av allt mer kulturliv, oavsett var de befinner sig eller vad klockan visar. Ny teknik och digitala plattformar river hinder som annars kan stå i vägen för vi ska kunna ta del av våra offentligt finansierade teater-, musik och dansscener. Att digitalisera scenkonsten är verkligen att använda skattebetalarnas pengar väl, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.


- Kultur och konstnärliga och kreativa yttringar i alla dess former formar oss människor och våra relationer till varandra. Den digitala tekniken innebär i sin tur möjligheter för fler att ta del av kultur. Men det innebär också nya utmaningar för våra institutioner, inte minst inom scenkonsten. Vi behöver ökad kunskap och mer samarbete, därför är detta uppdrag betydelsefullt, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.


Tillgången till kultur är ett av områdena i regeringens nationella it-strategi, It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige. Regeringens ambition är att kulturella verksamheter, samlingar och arkiv i ökad utsträckning ska bevaras digitalt och tillgängliggöras elektroniskt för allmänheten. Efterfrågan på digitala versioner finns såväl bland medborgare och näringslivet som inom forskarsamhället.


Senast 31 maj 2013 ska Statens kulturråd redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).


Kontakt

Jonas Johansson
Pressekreterare hos Anna-Karin Hatt
Catharina Henriksson
Pressekreterare hos Lena Adelsohn Liljeroth
work 08-405 10 00