Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Försenad årsredovisning och bokföringsbrott samt några revisorsfrågor

Regeringen föreslår i en proposition, som har överlämnats till Riksdagen i dag, att bokföringsbrott som är ringa får åtalas endast om det av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt.

Syftet med regeringens förslag är att göra den straffrättsliga regleringen av försenade årsredovisningar mindre sträng. Förslaget innebär att sådana kortvariga förseningar med att upprätta årsredovisning som är att betrakta som ringa bokföringsbrott i de allra flesta fall inte kommer att leda till åtal.
I propositionen föreslås även att möjligheten att bli godkänd revisor med revisorsexamen tas bort. En godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen kommer att benämnas auktoriserad revisor. En revisor som inte har avlagt revisors¬examen behåller sin behörighet och kommer även i fortsättningen att benämnas godkänd revisor.
I propositionen behandlas även revisorns skadeståndsskyldighet och s.k. revisorsjäv. I de delarna lämnas inga förslag.
- Det är viktigt att reglerna om bokföring och årsredovisning respekteras, men i dag finns det ett straffansvar som är för strängt vid förseningar med att upprätta årsredovisning är för sträng, säger justitieminister Beatrice Ask.
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juni 2013.


Kontakt

Jeanette Mattsson
Biträdande pressekreterare hos Beatrice Ask
Anders Ahlgren
kansliråd
Justitiedepartementet
08-405 37 54