Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

EU och Singapore överens om omfattande frihandelsavtal

Ett frihandelsavtal av historiska mått har idag nåtts mellan EU och Singapore. Avtalet har förhandlats sedan 2010 och kommer att innebära förbättrade möjligheter för Sveriges och EU:s handel med Singapore. Överenskommelsen innebär att samtliga handelstullar mellan EU och Singapore kommer att vara avskaffade inom fem år.

- Singapore är en högaktuell marknad med stor exportpotential för svenska företag. Det är en ekonomisk hubb och tillväxtmotor i regionen. Redan idag uppgår vår varuexport till Singapore till omkring åtta miljarder kronor. Med ett frihandelsavtal kan den siffran bli ännu högre, vilket kommer att bidra till att skapa jobb och öka tillväxten i Sverige och i EU. Avtalet är också unikt genom att det uttryckligen avser främja "grön handel", säger handelsminister Ewa Björling.


I fjol exporterade svenska företag varor till Singapore för 8,4 miljarder kronor, en ökning med hela 64 procent sedan 2006. Avtalet måste formellt godkännas i både EU och Singapore innan det kan träda ikraft.


Kontakt

Monica Enqvist
Pressekreterare
work 08-405 10 00