Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Ny rapport om Raoul Wallenbergs öde överlämnad till utrikesministern

Utrikesminister Carl Bildt har skrivit brev till sin ryska kollega Sergej Lavrov. Detta för att be om den ryska regeringens hjälp att ge Raoul Wallenbergs familj och intresserade forskare största möjliga tillträde till alla de relevanta ryska arkiven i fallet Wallenberg.

Detta tillkännagavs i samband med att utrikesministern deltog i avslutningskonferensen för Raoul Wallenbergåret 2012. Samtidigt överlämnades och publicerades också ambassadör Hans Magnussons rapport om vad nytt som framkommit om Raoul Wallenbergs öde sedan han fördes till Moskva. Magnusson var den som ledde det svenska arbetet med frågan när de sovjetiska arkiven öppnades upp i början på 90-talet, och utrikesminister Bildt gav honom därför tidigare i år uppdraget att gå igenom vad nytt som framkommit i fallet de senaste tio åren.

- Vi vet fortfarande inte riktigt varför Wallenberg greps i Budapest, och vi vet inte med säkerhet varför han väl i Moskva inte släpptes fri. Men rapporten är obligatorisk läsning för den som vill veta som som är känt och okänt, och en bra grund för den fortsatta forskning i ärendet som regeringen kommer stödja via Svenska Institutet. Tiden har gått. De som med säkerhet visste vad som hände med Raoul Wallenberg under de avgörande åren i slutet av 1940-talet är borta. Vår bästa chans till fler fragment av sanningen är nu möjliga bortglömda dokument längst bak i någon gammal dammig sovjetisk pappersmapp, säger utrikesminister Carl Bildt.


Raoul Wallenbergåret 2012 instiftades av regeringen för att hedra hans minne med olika evenemang och aktiviteter och för att i Sverige och internationellt uppmärksamma att Raoul Wallenberg 2012 skulle ha blivit 100 år.