Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Statsrådens engagemang vecka 50-51

10 - 23 december 2012

Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om partiarrangemang, se respektive partis webbplats.


Statsrådsberedningen


Fredrik Reinfeldt

12/12
Inrikes resa


Samråder med EU-nämnden inför Europeiska rådet


Anförande vid ILGA:s konferens, Stockholm


13/12
Deltar vid Europeiska rådets möte


14/12
Deltar vid Europeiska rådets möte


Birgitta Ohlsson

10/12
Inledningsanförande vid Svenska FN-förbundets seminarium "Värna EU:s värdering", Stockholm


Möte med nätverk för svenskar i EU-institutionerna, Bryssel


11/12
Deltar vid allmänna rådet (GAC), Bryssel


12/12
Anförande inför Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESC) plenar, Bryssel


14/12
Hälsningsanförande vid ILGA:s världskonferens, Stockholm


Medverkar vid Musikhjälpen, Malmö


18/12
Interpellationsdebatt, riksdagen


20/12
Inviger Tokarpsskolans bibliotek, Linköping


Arbetsmarknadsdepartementet


Hillevi Engström

10/12
Deltar i lunch med DN:s nutidsorienteringsvinnare, Stockholm


14/12
Interpellationsdebatt, riksdagen


17/12
Budgetdebatt, riksdagen


Erik Ullenhag

10/12
Interpellationsdebatt, riksdagen


Närvarar vid Nobelprisutdelning


17/12
Deltar på Svenska hjältar-galan, Stockholm


19/12
Medverkar i paneldebatt på konferensen "Vi kan göra skillnad - arvet efter Raoul Wallenberg", riksdagen


FinansdepartementetPeter Norman

6/12
Frågestund, riksdagen


20/12
Interpellationsdebatt, riksdagen


Försvarsdepartementet


Karin Enström

10/12
Möte med Lettlands försvarsminister, Riga


13/12
Möte med EU:s särskilde representant för Afrikas Horn, Alexander Rondos, Stockholm


14/12
Deltar i medaljceremoni för Afghanistanstyrkan FS 23, Stockholm


17/12
Invigningsanförande vid 1325-konferens, Stockholm


Justitiedepartementet


Beatrice Ask

12/12
Besöker Västra Götaland


19/12
Utredningen om vissa hemliga tvångsmedel överlämnar betänkande


Tobias Billström

12-15/12
Partiarrangemang, Bryssel


20/12
Interpellationsdebatt, riksdagen


Kulturdepartementet


Lena Adelsohn Liljeroth

10/12
Närvarar vid Nobelprisutdelning


11/12
Budgetdebatt, riksdagen


13/12
Deltar i Filantropiskt forums seminarium, Stockholm


Frågestund, riksdagen


18/12
Delar ut pris till vinnarna i novelltävling, Stockholm


19/12
Deltar i möte med Nationalkommittén för Raoul Wallenberg 2012, Stockholm


Talar vid avtäckning av Myndigheten för tillgängliga mediers nya logotype, Stockholm


20/12
Deltar vid Svenska Akademiens högtidsdag, Stockholm


Landsbygdsdepartementet


Eskil Erlandsson

10/12
Närvarar vid Nobelprisutdelning


18-20/11
Ministerråd, Bryssel


Miljödepartementet


Lena Ek

11/12
Mottagande av Färdplan 2050


12/12
Möte med miljö- och jordbruksutskottet


Möte med Respect och klimatneutrala företag


14/12
EU-nämnden, riksdagen


17/12
Miljöministerrådsmöte i Bryssel


19/12
Interpellationsdebatt, riksdagen


Näringsdepartementet


Annie Lööf

10/12
Deltar i Nobelfestligheter


12/12
Samtal med gruvnäringen, ABB och SSAB, Borlänge


13/12
Möte med landshövdingarna, Rosenbad


Muntlig frågestund, riksdagen


14/12
Jultal, Stockholms Universitet


17/12
Möte med Nyföretagarcentrum


18/12
Tar emot betänkande från utredningen som ser över lagen om näringsförbud


Catharina Elmsäter-Svärd

10/12
Närvarar vid Nobelprisutdelning


11/12
Partiarrangemang


12/12
Deltar i Green Corridor Demo Day, Malmö


13/12
Deltar i riksdagsdebatten om Transportsystemets inriktning


14/12
Interpellationsdebatt, riksdagen


20/12
Ministerråd (Transport, telekommunikation och energi) Bryssel


Anna-Karin Hatt

10/12
Närvarar vi Nobelprisutdelning


12/12
Digitaliseringskommissionen


13/12
Budgetdebatt om it-frågor, riksdagen


14/12
EU-nämnden


18/12
Budgetdebatt, riksdagen


Socialdepartementet


Göran Hägglund

10/12
Närvarar vid Nobelprisutdelning och Nobelbankett


14/12
Interpellationsdebatt, riksdagen


19/12
Interpellationsdebatt, riksdagen


Maria Larsson

11/12
Möter Välfärdsutvecklingsrådet, Stockholm


Inledningstalar på FHI:s årskonferens, Föräldraforum, Stockholm


13/12
Frågestund, riksdagen


18/12
Besöker Volontärbyrån, Stockholm


Ulf Kristersson

10/12
Konferens om kvinnors ohälsa, Stockholm


Närvarar vid Nobelprisutdelning


12/12
Budgetdebatt, riksdagen


Stefan Attefall

10/12
Ministerråd, Bryssel


12/12
Besöker Länsstyrelsen i Kalmar


13/12
Medverkar i konferens arrangerad av SABO, Stockholm


18/12
Besöker Volontärbyrån, Stockholm


Interpellationsdebatt, riksdagen


Utbildningsdepartementet


Jan Björklund

10/12
Närvarar vid Nobelprisutdelning och Nobelbankett


14/12
Interpellationsdebatt, riksdagen


Nyamko Sabuni

10/12
Informellt ministermöte om förskola i Oslo


13/12
Muntlig frågestund, riksdagen


14/12
Panelsamtal om civila samhället på FORES, Stockholm


17/12
Deltar på Svenska hjältar-galan, Stockholm


Utrikesdepartementet


Carl Bildt

10/12
Rådet för utrikes frågor (FAC), Bryssel


11/12
Allmänna rådet (GAC), Bryssel


19/12
Avslutningsseminarium för Raoul Wallenbergåret, Stockholm


Ewa Björling

10/12
Konkurrenskraftsråd, Bryssel


13/12
Bilateralt möte med Nigerias handelsminister


Frågestund, riksdagen


Gunilla Carlsson

10/12
Besöker Berlin


Närvarar vid Nobelbankett


11/12
Nordiskt Baltiskt guvernörsmöte, Stockholm


Möte med Världsbankens president Jim Yong Kim, Stockholm


12/12
Världsbankens Advisory Council, Stockholm


13/12
Möte med Alexander Rondos, EUSR för Afrikas Horn


14/12
Deltar i Musikhjälpen, Malmö


Talar på Utrikespolitiska föreningen, Malmö Högskola, Malmö


17/12
Deltar i Svenska Hjältar-gala, Stockholm