Statsflyget

I Statsflygförordningen regleras hur de flygplan får användas som staten anskaffat för statschefens och den högsta civila och militära ledningens resor. Samma regler gäller om staten tillfälligt, för samma ändamål, hyr ett flygplan. Dessa flygplan kan användas även av andra statliga myndigheter när de inte används av statschefen eller den högsta civila och militära ledningen.

Bestämmelser om bland annat nyttjande av statsflyget återfinns i statsflygsförordningen (1999:1354).