Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Fler förskollärare i Stockholmsregionen

Regeringen gör det möjligt att anställa drygt 2 000 fler utbildade förskollärare i Stockholmsregionen inom en tioårsperiod.


- Utbildade förskollärare spelar en nyckelroll i ett kunskapssamhälle. Det är förskollärarna, tillsammans med övriga pedagoger, som gör att den svenska förskolan håller hög kvalitet, säger förskoleminister Nyamko Sabuni.


- Stockholm är en av de huvudstäder som växer snabbast i Europa. För att klara de växande barnkullarna öppnas bara i Stockholms stad en ny förskoleavdelning varannan arbetsdag. Detta innebär ett enormt behov av nya förskollärare, säger Lotta Edholm, skolborgarråd i Stockholm.


Regeringen har därför beslutat att fyra lärosäten i regionen i sina regleringsbrev får i uppdrag att öka antalet nybörjarplatser på förskollärarutbildningen. Dessa är Stockholms universitet, Södertörns högskola och Mälardalens högskola. Uppsala universitet behåller sin nuvarande nivå.


Antalet nybörjarplatser i Stockholmsregionen ökar från cirka 860 platser 2012 till cirka 1 080 år 2015, det vill säga med drygt en fjärdedel. Utvidgningen innebär att det under en tioårsperiod skapas 10 710 nybörjarplatser i regionen i stället för 8 600 som hade varit fallet om utbildningen hade fortsatt vara dimensionerad som idag.


Förskollärarutbildningen är 3,5 år lång (210 högskolepoäng). De studenter som antas till höstterminen 2013 kommer därmed att avsluta sin utbildning tidigast årsskiftet 2016/17.


Kontakt

Yoav Bartal
Pressekreterare hos Nyamko Sabuni
work 08-405 10 00