Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Nyamko Sabuni besöker Hovsjöskolan i Södertälje

Biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni besöker fredagen den 18 januari Hovsjöskolan i Södertälje. Hon besöker en förskoleklass och en introduktionsgrupp för nyanlända elever samt skolans ledning.

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att stödja tio grundskolor i utanförskapsområden. Syftet med uppdraget är att utveckla metoder som är vetenskapligt grundade och verkningsfulla för att stödja eleverna i deras kunskapsutveckling och höja kunskapsresultaten. Hovsjöskolan är en av de skolor som deltar i satsningen.


Media som vill närvara vid besöket ombeds anmäla till pressekreteraren.


Tid: fredagen 18 januari, kl.10.00
Plats: Hovsjöskolan, Penselvägen 1, Södertälje


Kontakt

Yoav Bartal
Pressekreterare hos Nyamko Sabuni
work 08-405 10 00