Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Förvaltning av Saab Automobile Parts AB överförs till Finansdepartementet

Regeringen har idag fattat beslut om att aktierna i Saab Automobile Parts AB ska föras över från Riksgälden till Finansdepartementet. Riksgälden övertog i december 2012 aktierna i bolaget genom pantrealisation och dagens regeringsbeslut innebär att förvaltningen av aktierna i bolaget fortsättningsvis sker på Finansdepartementet. Saab Automobile Parts AB tillverkar och distribuerar idag reservdelar till Saab bilar.

- Ledordet är värdeskapande och att fortsätta utveckla bolaget i en positiv riktning, säger finansmarknadsminister Peter Norman.


Kontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos Peter Norman
work 08-405 10 00
Michael Thorén, kansliråd
Enheten för statlig bolagsförvaltning
08-405 21 01