Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Business Sweden - ny organisation för ökad export och investeringsfrämjande

I dag byts skyltarna ut runt om i världen och en ny, effektiv organisation för svensk export- och investeringsfrämjande drar igång. Business Sweden kommer att stärka bilden och öka kännedomen om Sverige som en konkurrenskraftig och attraktiv affärspartner.

Exportrådet och Invest Sweden gick samman den 1 januari i år och blev Business Sweden. Ett viktigt steg som föreslagits av handelsminister Ewa Björling om en mer slagkraftig och samordnad organisation, något som också var en av slutsatserna i utredningen Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och investeringsfrämjande. Förslaget välkomnades av riksdagen, som klubbade igenom det förra året.


- Vi hoppas att den nya organisationen, Business Sweden, kommer att förbättra möjligheterna än mer för företagen att göra internationella affärer och investera här i Sverige, säger handelsminister Ewa Björling, som i dag befinner sig i Turkiet tillsammans med Business Sweden och svenska företag.


Business Sweden har kontor i 57 länder, samt i varje region i Sverige, och kommer att ha stor potential att identifiera internationella affärsmöjligheter, förenkla för företag att nå ut med sina produkter och tjänster och skapa kontakter med potentiella investerare. Business Sweden ägs gemensamt av staten och näringslivet.


För mer info vänligen kontakta Monica Enqvist, pressekreterare hos handelsministern, eller
Katinka Palmgren, kommunikationschef Business Sweden.


Kontakt

Monica Enqvist (fd Ohlsson)
Pressekreterare hos Ewa Björling
work 08-405 37 11
cell 070-296 18 99
e-post till Monica Enqvist (fd Ohlsson)
Katinka Palmgren
kommunikationschef Business Sweden
072-540 93 38