Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Tre miljoner till lässatsning för idrottande barn och ungdomar

För att öka läsfärdigheten och läslusten hos barn och ungdomar får Statens kulturråd i uppdrag av regeringen att genomföra en läsfrämjandesatsning. Uppdraget innebär att idrottsföreningar ska samverka med bibliotek för att göra litteratur mer tillgänglig för idrottande pojkar och flickor. Statens kulturråd ska i dialog med biblioteken ta initiativ till och finansiera olika aktiviteter. Uppdraget ska ske i samråd med Riksidrottsförbundet.

Litteraturutredningen (SOU 2012:65), som överlämnades till regeringen hösten 2012, visar att läsfärdigheten hos unga har minskat påtagligt, särskilt de senaste tio åren. Framför allt är det unga pojkar som läser mindre.


- Alla i Sverige, oavsett bakgrund och förutsättningar, ska ha god läsfärdighet. Läsning är grunden för att kunna tillgodogöra sig kunskap. Trenden med vikande resultat när det gäller läsfärdighet, särskilt bland unga pojkar måste därför brytas, säger kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth.


- En växande andel unga pojkar lär sig inte läsa ordentligt. Ett bristfälligt ordförråd och svårigheter att uttrycka sig är ett jämställdhetsproblem som riskerar att leda till utanförskap. De pojkar som halkar efter tidigt får inte den start i livet de är värda, säger jämställdhetsminister Maria Arnholm.


Både i Sverige och i andra nordiska länder finns goda exempel på hur bibliotek och idrottsrörelse samverkar för att få fler pojkar och flickor att läsa.


- Läsning kräver både lust och träning, det går att träna upp sin "läs-kondis". Det här är en satsning som med idrottens hjälp och engagemang ska väcka ett tidigt intresse för litteraturen, säger kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth.


- Normen bland en del unga pojkar är att inte läsa. Vi måste hitta nya vägar att nå fram till pojkarna och då är detta ett sätt, säger jämställdhetsminister Maria Arnholm.


För uppdraget får Statens kulturråd disponera 1 000 000 kronor under 2013 och 2 000 000 kronor under 2014.


Senast den 1 mars 2015 ska Statens kulturråd lämna en slutrapport om det genomförda uppdraget till Regeringskansliet.


Regeringsuppdraget publiceras på regeringens webbplats så snart det är expedierat.


Kontakt

Catharina Henriksson
Pressekreterare hos Lena Adelsohn Liljeroth
work 08-405 10 00
Carl-Otto Berg
work 08 405 10 00
Matilda Berggren
Kansliråd
08-405 16 22