Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Linnéuniversitetet ska studera hur frivilliga krafter bidrar till ökad digital delaktighet

Regeringen har idag beslutat att ge Linnéuniversitetet i uppdrag att studera hur frivilliga initiativ bidrar till att öka den digitala delaktigheten.

Ett av områdena i regeringens it-strategi, It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige, är att öka det digitala innanförskapet. Regeringens ambition är att alla som vill ska kunna använda de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. För att man fullt ut ska kunna delta i samhället och ta del av exempelvis information, utbildning, samhällstjänster, sociala nätverk och underhållning krävs det i allt högre grad digital kompetens och digital delaktighet.


- Ungefär 1,2 miljoner svenskar har ännu inte tagit steget att bli digitalt delaktiga. Regeringen gör därför flera satsningar för att öka delaktigheten. Dessutom finns många organisationer och enskilda som genom frivilliga initiativ bidrar till att öka den digitala delaktigheten. Nu vill regeringen få mer kunskaper om vilka metoder som fungerar bäst och hur vi kan underlätta den utvecklingen, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.


Regeringen konstaterar i uppdraget till Linnéuniversitetet att det finns anledning att utreda behovet av och möjligheterna att stödja sådana viktiga insatser som görs av organisationer, nyckelaktörer, eldsjälar och entusiaster runt om i landet. Regeringen har därför gett Linnéuniversitetet i uppdrag att göra en studie om hur frivilliga initiativ arbetar för en ökad digital delaktighet. I uppdraget ingår bland annat att beskriva vilka aktörer som arbetar med frågorna, hur de gör det, vad som är framgångsfaktorer och att ge förslag på eventuella åtgärder som kan bidra till att nå de målgrupper som idag inte nås av olika insatser. Uppdraget ska rapporteras senast 30 juni 2013.


Kontakt

Jonas Johansson
Pressekreterare hos Anna-Karin Hatt